KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Téma čísla NH: Téma čísla: Život v době COVID-19
Zpět

NH: Téma čísla: Život v době COVID-19

Přidáno 30. 4. 2020
Nový HLAS pro Vás připravil několik návodů, které vám mohou poradit, jak zvládnout tuto mimořádnou situaci:
 1. Ochrana pro těhotné a maminky (Lumír Kantor)
 2. Jak ochránit své zdraví v každodenním životě (Vít Kaňkovský, Šárka Jelínková)
 3. Deset zásad, když zazvoní dobrovolník (Praha 10)
 4. Sedmero jednání zastupitelstev (Pavel Mareš)

1.  O koronaviru pro těhotné a maminky

Máte příznaky onemocnění a jste těhotná? Jak postupovat? Manuál o koronaviru od primáře novorozeneckého oddělení FN Olomouc a senátora za KDU-ČSL Lumíra Kantora.

 
Co je nový koronavirus?
Koronaviry jsou velká čeleď virů, které mohou způsobovat onemocnění od běžné rýmy po závažnější stavy. Nový koronavirus je kmen viru, který se u lidí dříve nevyskytoval. COVID-19 je infekční onemocnění způsobené posledním objeveným koronavirem (SARS-CoV-2).
 
Jak se virus šíří?
Virus se přenáší z člověka na člověka vdechnutím kapének (při kýchnutí či zakašlání někoho s nákazou COVID-19) nebo kontaktem s kontaminovanými povrchy.
 
Symptomy onemocnění
Mnozí infikovaní zaznamenají jen mírné příznaky nemoci a brzy se zotaví. U jiných může mít onemocnění závažnější průběh. Symptomy:
 • horečka
 • kašel
 • dušnost
 • bolest svalů
 • únava
 
Jsou těhotné ženy ohroženější? Může se virus přenést na dítě?
U těhotných neexistuje vyšší riziko nakažení COVID-19 nebo závažnějších symptomů než u jiných dospělých stejného věku. Nejsou důkazy potvrzující přenos viru na nenarozené dítě během těhotenství nebo přenos na novorozence při porodu. Průběh COVID-19 bývá u novorozenců, kojenců a malých dětí mírný.
 
Co dělat, když onemocním?
Pokud u vás propuknou příznaky, jako je kašel, horečka a dušnost:
 • Zůstaňte doma a zavolejte svému poskytovateli zdravotní péče.
 • Uveďte, že jste těhotná.


Pokud se u vás potvrdí onemocnění COVID-19:
 • Zavolejte své porodní asistentce nebo poskytovateli předporodní péče a upozorněte, že jste nemocná.
 • Požádejte je o radu, jak postupovat dál v případě domluvených návštěv předporodní péče a plánování porodu.
 
Preventivní kroky, jste-li těhotná:
 • Informujte se o COVID-19 z důvěryhodných zdrojů.
 • Udržujte se v kondici fyzickou aktivitou.
 • S obavami týkajícími se COVID-19 se obraťte na svého poskytovatele předporodní péče.
 • Zavolejte svému poskytovateli předporodní péče, aby vám poskytl instrukce, jak postupovat ohledně domluvených návštěv předporodní péče a plánování porodu, nebo kdybyste onemocněla COVID-19.
 • Ujistěte se, že máte doma dost běžných léků proti horečce a potřebných zdravotnických pomůcek (papírové kapesníčky, teploměr). Berete-li léky na předpis, doplňte si zásobu, nebo zvažte doručení poštou.
 • Zásobte se potravinami a domácími potřebami na 2–4 týdny. Připravujte se postupně, nenakupujte bezhlavě.
 • Aktivujte své přátele a známé („sociální síť“). Kontaktujte rodinu, přátele, sousedy či komunitní poskytovatele zdravotní péče a naplánujte si, jak budete postupovat v případě šíření COVID-19 nebo pokud onemocníte.
 • Řiďte se pokyny vlády a hygieniků.
 • Pokračujte v běžné hygieně.
 
Hygiena rukou
 • Často si myjte ruce. Používejte mýdlo a vodu nebo dezinfekční přípravek na ruce na bázi alkoholu:
- před jídlem a po použití toalety;
- poté, co se vysmrkáte, odkašlete si nebo kýchnete;
- pokud jste byla na veřejném místě;
- pokud jste se dotýkala povrchů na veřejných místech;
- pokud jste se dotýkala jiných lidí
 • Vyhýbejte se kontaktu s nemocnými, zvláště s těmi, kteří kašlou.
 • Nedotýkejte se svého obličeje, nosu a očí.
 • Vyhýbejte se většímu počtu lidí, veřejným akcím a společenským událostem tam, kde se nemoc přenáší v rámci komunit.

Při šíření nemoci COVID-19 si udržujte zdravý sociální odstup:
 • vyhýbejte se velkým davům, obzvláště v uzavřených a špatně odvětrávaných prostorách;
 • potraviny si obstarávejte mimo nákupní špičku;
 • v době dopravní špičky nejezděte MHD;
 • cvičte raději venku než uvnitř.

Noste roušku.
 
 
 
 

2.  Jak ochránit své zdraví

Základní pokyny zpracovali Vít Kaňkovský a Šárka Jelínková.

 1. Vyhýbejte se místům s větším počtem lidí.
 2. Z domu vycházejte jen kvůli nezbytně důležitým věcem.
 3. Kam nemusíte – nechoďte.
 4. Nákupy soustřeďte do 1 dne. Kupujte raději potraviny balené.
 5. Nechoďte k lékařům na kontroly, které nejsou nutné. S akutními problémy naopak choďte!
 6. Zjistíte-li u sebe akutní problémy s příznaky koronaviru (zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, bolest svalů, únava), nechoďte k lékaři, ale zavolejte mu.
 7. Mějte po ruce telefon na svého ošetřujícího lékaře.
 8. Když jdete ven, vezměte si roušku nebo respirátor. Používejte rukavice, abyste se zbytečně nedotýkali holýma rukama předmětů.
 9. Po návratu domů si řádně (až 40 vteřin) umývejte ruce mýdlem, nejlépe antibakteriálním.
 10. Nesahejte si zbytečně na obličej.
 11. Jezte dostatek vitaminů a více pijte.
 12. Omezte návštěvy rodin mezi sebou. Svým rodičům a prarodičům spíše telefonujte, než abyste je osobně navštěvovali.
 13. Nabídněte zejména seniorům možnost nákupu a vyřízení jiných důležitých věcí.
 14. Uklidňujte své blízké. Věřme, že mimořádná situace v krátké době skončí. Extrémní obavy nikomu nepomohou.
 15. Vycházky do přírody a tam, kde není mnoho lidí, jsou pro všechny, a zvláště ty dříve narozené, velmi vhodné.3.  DESET ZÁSAD – když zazvoní dobrovolník

Zdroj: www.praha10.cz/pomahame

 1. POMOC PŘIJÍMEJTE POUZE OD PROVĚŘENÝCH OSOB. Buď je již znáte, doporučila je rodina, nebo se jedná o dobrovolníky z obce, města, městské části, magistrátu, neziskových organizací apod.
 2. NEBOJTE SE POŽÁDAT O OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO O POVĚŘENÍ ORGANIZACE, případně o telefonický kontakt, na kterém si důvěryhodnost organizace prověříte.
 3. POUŽÍVEJTE KUKÁTKO, než dveře bytu otevřete.
 4. NIKOHO NEPOUŠTĚJTE DO BYTU, komunikujte pouze ve společných prostorech domu.
 5. PŘEDEM SI NACHYSTEJTE SEZNAM VĚCÍ, se kterými potřebujete pomoct nebo které potřebujete nakoupit.
 6. VYUŽIJTE E-RECEPTY NA DÁLKU, jejich použití proberte s lékařem. Pokud to váš zdravotní stav dovolí, komunikujte s lékaři jen telefonicky.
 7. PLAŤTE AŽ PO DORUČENÍ. Pokud to výjimečně není možné, připravte pouze tolik peněz, kolik bude nákup stát.
 8. PENÍZE SI PŘICHYSTEJTE DOPŘEDU, nehledejte je až po příchodu dobrovolníka. Vždy trvejte na tom, aby vám DOBROVOLNÍK PŘEDAL ÚČTENKU ZA NÁKUP.
 9. NEPŘISPÍVEJTE NIKOMU, kdo tvrdí, že vybírá peníze pro boj s COVID-19. Žádná taková veřejná sbírka nyní neprobíhá.
 10. POKUD MÁTE PODEZŘENÍ, že se jedná o podvodníka, KONTAKTUJTE LINKY 156 NEBO 158.4.  Sedmero k jednání zastupitelstev

Podle usnesení vlády ČR z 6. 4. 2020 (151/2020 Sb.), zpracovaného Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, připravil Pavel Mareš.

 1. Osoby účastnící se jednání zastupitelstva musí mít mezi sebou odstup nejméně 2 metry. Musí chránit své dýchací cesty rouškou nebo podobným způsobem.
 2. Zastupitelé se mohou jednání účastnit osobně nebo distančně (on-line). Jejich právo vstupovat do diskuse, podávat návrhy a hlasovat není při on-line přítomnosti nijak dotčeno. Nesmí však o návrzích hlasovat per rollam, tedy e-mailem předem.
 3. Veřejnost má právo účastnit se jednání zastupitelstva. Toto zákonné právo (včetně vyjádření vlastního stanoviska) lze naplnit prostřednictvím videokonference (dálkový přístup) a telekonference (prostřednictvím obrazovky z vedlejší místnosti).
 4. Doporučuje se oddělit členy zastupitelstva od ostatních osob. Úředníci a veřejnost mohou sedět v oddělené místnosti (s obrazovkou). Zasedání se může konat v otevřeném prostoru (např. na hřišti).
 5. Stejné zásady platí přiměřeně i pro jednání dalších kolektivních orgánů (výbory zastupitelstva, komise rady).
 6. Neslevuje se ze zákonných požadavků na jednání zastupitelstva (včasné svolání a návrh programu; právo občanů vystoupit se stanoviskem; zápis)
 7. Co kdo garantuje? Obec, město či kraj zajišťuje 2metrové odstupy, kdežto dýchacích cest je zcela povinností zastupitele. Dostaví-li se člen zastupitelstva na jednání bez roušky, účast na jednání mu nemůže být zakázána, ale zavolá se Policie ČR, která dohlíží na dodržování krizových opatření.

kategorie Nový hlas