KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Téma čísla NH: Téma čísla: Zelená dohoda pro Evropu je příležitost
Zpět

NH: Téma čísla: Zelená dohoda pro Evropu je příležitost

Přidáno 24. 9. 2021
KDU-ČSL chce lepší Green Deal, než jaký „vyjednal“ Babiš

Ohrožují nás změny klimatu, a tím i častější vedra, povodně, požáry, sucha... Je s tím třeba něco udělat. Co, kdy a jak, o tom se píše v tzv. Zelené dohodě pro Evropu. KDU-ČSL chápe Green Deal hlavně jako příležitost. Chceme být aktivní při vyjednávání a rozhodně nenecháme lidi při přechodu k udržitelnosti zchudnout.
Mnozí se chybně soustředí jen na emise. Zelená dohoda má však 4 pilíře:  (1) Investice do výzkumu a inovací. (2) Ochrana přírodního bohatství. (3) Modernizace ekonomiky. (4) Snižování emisí. Podobně ucelený pohled na ochranu planety má i papež František v textu Laudato si.

Co podporujeme?

KDU-ČSL souhlasí s tím, aby se vztahovaly emisní povolenky i na leteckou, lodní a železniční dopravu. Podporujeme modernizaci výroby v továrnách a snižování energetické náročnosti budov. Posílit je třeba i sociální klimatický fond EU: lidem se musí čistější energetika a auta vyplatit. Nikdo kvůli inovacím nesmí chudnout. Chceme do roku 2025 fotovoltaiku na 100 000 střechách po celém Česku. Podpoříme dotace na pořizování tepelných čerpadel do domácností, výměnu kotlů, zateplování a baterie pro skladování energie.
 
Co chceme na Zelené dohodě změnit?

a) Energie z jádra! / Naše předsednictví v EU chceme využít k prosazení jádra jako bezemisního zdroje energie.
b) Elektromobily s rozvahou! / Na mnoho otázek není spolehlivá odpověď. Je pro elektromobily zajištěný dostatek energie z obnovitelných zdrojů? Unese to naše přenosová soustava? Umíme energii snadno akumulovat, sdílet a následně prodávat? Co víme, je to, že automobily musí zůstat pro lidi dostupné jako dnes.
c) Více motivovat, nejen přikazovat! / Akční plán Evropské komise je zatím plný zákazů a příkazů. Udržitelného životního prostředí ale dosáhneme jen pozitivní motivací občanů. Nesmíme snížit jejich životní úroveň! Emisní povolenky se proto nesmí týkat vytápění domácností.
d) Větší pozornost vodíku! / Chceme více peněz do výzkumu využití vodíku, který má podle nás větší potenciál než elektřina.
 
Kdy a jak to změníme?

a) V roce 2022 / Green Deal se přetaví do definitivního akčního plánu v 2. pololetí 2022. Tedy během našeho předsednictví v EU! SPOLU ukážeme Evropě, že jsme aktivní, rozvážní a sociálně citliví.
b) Nenecháme vás zchudnout / Kvůli Babišově nečinnosti hrozí statisícům českých občanů snížení životní úrovně, zvýšení rozdílů mezi městy a venkovem atd. To nedopustíme! Prosadíme více peněz do sociálního klimatického fondu EU, a pomůžeme tak těm, kdo by byli čistějšími auty a energetikou existenčně postiženi či ohroženi.
c) Odborně a otevřeně / Žádné konkrétní změny nesmí být nařízeny bez diskuse. Zajistíme přesná data, podložíme je odborným názorem a představíme je veřejnosti.


Petr Hladík, místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí
 
kategorie Nový hlas