KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Téma čísla NH: Téma čísla: Špatný zákon o odpadech
Zpět

NH: Téma čísla: Špatný zákon o odpadech

Přidáno 12. 3. 2020
KDU-ČSL kritizuje vládní návrh zákona o odpadech. Stát dostatečně nepodporuje možnosti energetického a materiálového využití odpadu a recyklaci. Nepředstavuje konkrétní kroky vedoucí k předcházení vzniku odpadu. KDU-ČSL vadí i posunutí zákazu termínu skládkování.
„Vládní návrh o odpadech je nesmyslný. Žijeme v době, kdy odpady dokážeme recyklovat a vyrábět z nich teplo nebo elektřinu. Místo toho je ale v Česku 178 skládek! Snahou státu má být co nejvíce odpad vytřídit, aby se vše, co lze, dalo využít materiálově. Co nelze využít materiálově, musí se využít energeticky,“ zdůrazňuje Petr Hladík, místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí. Podle lidovců stát nijak nepodporuje využívání moderních technologií v odpadovém hospodářství. Zákon by měl upravovat i nakládání s vytříděným plastem, který může být díky depolymerizaci přeměněn v plyn a využit energeticky.

„Do roku 2035 mají členské země EU recyklovat 65 % komunálního odpadu. My dnes v Česku ale umíme vytřídit jen 38 % svého domácího odpadu. Stát skoro nepodporuje moderní automatizované třídicí linky, a tak většina měst či svazku obcí stále třídí ručně. To je neefektivní. Stát má také co nejvíce podpořit výrobky, které budou vznikat využíváním odpadu. Na západ od nás se například škvára ze spaloven využívá jako běžný materiál při stavbě silnic. U nás se vozí na skládky...,“ upozornil Marek Výborný. Vláda také posouvá termín zákazu skládkování až na rok 2030 (místo 2024).

„V zákoně nám chybí konkrétní nástroje na podporu recyklace. Například snížená sazba DPH na výrobky z recyklátů, zvýhodnění výrobků z recyklátů v rámci veřejných zakázek, motivace projektantů, stavebníků a výrobců k využívání recyklátů. Stát nevytváří žádné podmínky, aby vznikaly třídírny odpadu nebo zařízení na energetické využití odpadu. Zákon nepodporuje konkrétní nástroje, které zamezí předcházení vzniku odpadu, jako například využívání bioodpadu k výrobě bioplynu nebo kompostování. Finance získané díky zvýšenému poplatku za skládkování by podle nás měly být nadále využívány v odpadovém hospodářství,“ dodal Hladík.

KDU-ČSL se výrazně staví na stranu měst a obcí. Chce dát obcím více možností v rámci svozu odpadu od právnických osob a firem. Velké komplikace působí to, že každá firma má pro svůj odpad nasmlouvanou vlastní společnost. Ve městech tak často projíždí popelářská auta různých firem v jednom místě i několikrát denně a občany obtěžuje hluk, smog a dopravní komplikace.

(red)
kategorie Nový hlas