KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Téma čísla NH: Téma čísla: Rodina a péče o děti
Zpět

NH: Téma čísla: Rodina a péče o děti

Přidáno 4. 6. 2021

KDU-ČSL je proti rušení dětských skupin

Dětské skupiny jsou od roku 2014 fungující součástí služeb pro pracující rodiče s malými dětmi. Pomáhají rodičům slaďovat pracovní a rodinný život, vyhovují potřebám rodičů i dětí, jsou alternativou k přeplněným školkám. Nejsou potřeba jen ve velkých městech, ale i na malých obcích, kde někdy není možné zřídit mateřskou školu. Jejich další existence je ale v důsledku návrhu ministryně Maláčové ohrožena. Proto Šárka Jelínková, předsedkyně senátorského klubu, a poslankyně Pavla Golasowská uspořádaly webinář „Soumrak nad dětskými skupinami – jesle versus dětské skupiny“. Jaké bude další působení dětských skupin a mikrojeslí? Pomůže legislativa dalšímu chodu dětských skupin? Dáváme slovo Pavle Golasowské a Jaromíře Vítkové.

„Dětské skupiny není třeba rušit, naopak je třeba rozšířit jejich činnost jako alternativu předškolního vzdělávání a zajistit pro ně finanční podporu od státu. Rodiče si mohou vybrat, zda umístí své dítě do státních jeslí, nebo do soukromé dětské skupiny. Ty by měly být dostupné pro všechny a měl by být odstropován finanční příspěvek rodiče na dítě.“ (Pavla Golasowská)

„Dětské skupiny jsem vždycky brala jako alternativu pro rodiče, kteří potřebují sladit rodinný a profesní život. Sama preferuji, aby dítě do 3 let bylo doma, ale pokud to situace neumožňuje, dětské skupiny jsou plnohodnotná zařízení. Chceme-li řešit rodinnou politiku, nelze oddělovat mateřské školy od dětských skupin, velká města od malých, či zřizovatele.“ (Jaromíra Vítková)
 
Nedopusťte to!
Čtveřice lidoveckých političek odeslala ohledně dětských skupin otevřený dopis členům Parlamentu a vládě. Jasná a důrazná řeč.
 
Vážení zákonodárci, vážená paní ministryně Maláčová, 
aktuálně se projednává novela zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tato novela dětské skupiny zcela ruší a nahrazuje je jeslemi, s rozdílnými parametry a financováním. Dovolte nám, komunálním politikům a komunálním političkám, vyjádřit hluboké znepokojení nad tímto záměrem. Budeme to my, kdo bude muset v těžké pocovidové době hledat v rozpočtu prostředky na rozšíření kapacit mateřských škol, protože do transformovaných jeslí už děti starší 3 let nebude možné umístit. Budeme to my, kdo bude muset rodičům vysvětlovat, že pro jejich dítě nemáme místo v mateřské škole.

K projednávané novele máme především tyto výhrady:
1) zcela se ruší funkční model dětských skupin (bez náhrady) a plošně se nahrazuje jeslemi s jinými parametry;
2) do jeslí nebude možné umisťovat děti starší 3 let, přitom dětské skupiny nyní mohou pracovat i s předškoláky;
3) stanovuje se limit na příspěvek rodičů na provoz, zmizí tak diverzita dětských skupin podle potřeb rodičů a území;
4) omezení kvalifikace výhradně na zdravotnický personál;
5) zpřísnění kritérií pro provoz – mnoho současných dětských skupin se nebude schopno transformovat;
6) změna názvu z „dětská skupina“ na „jesle“ za velkých nákladů a , což bude stát nemalé peníze a energii poskytovatelů.

Pokud projde novela v této podobě, budou kromě výše uvedeného bez náhrady zmařeny velké finanční investice do vybudování mnoha dětských skupin, protože řada z nich v novém režimu nebude schopna a ochotna dále fungovat. Ruší se BEZ NÁHRADY flexibilní alternativa, která velmi dobře funguje a v mnoha malých obcích pomáhá rodičům slaďovat práci a rodinu. Nedopusťte to prosím. 

Marie Jílková, radní MČ Brno-střed; Šárka Jelínková, radní města Bystřice pod Hostýnem, senátorka; Jaromíra Vítková, radní města Boskovice, senátorka; Pavla Golasowská, radní města Třince, poslankyně.
 
***

Samoživitelky v covidu

S poslankyní Pavlou Golasowskou jsme uspořádaly webinář na téma „Život samoživitelek a samoživitelů nejen v době Covidu“. Cílem bylo zmapovat největší problémy samoživitelek, příp. sesbírat podklady pro legislativní změny, které by jim usnadnily život. Co bylo hlavní zjištění? Samoživitelky se v covidové době, kdy jsou děti na distanční výuce, potýkaly nejvíce s ekonomickými problémy. Neměly dostatečné technické vybavení pro online výuku. Řešily dostupné a důstojné bydlení pro sebe i děti. Zatěžovala je četná soudní řízení a exekuce. Přibyly jim problémy s duševním zdravím a sociální izolace. A co účastníci webináře doporučili? Automatickou valorizaci výživného už předložil Marian Jurečka. Dalším krokem by mělo být stanovení minimálního výživného. KDU-ČSL podporuje daňové slevy na poplatníka a na děti. Nedávno se podařilo odstropovat daňové bonusy a navýšit o 15 % slevy na druhé a další dítě. Pomohl by též zákon o sociálním bydlení a větší dostupnost předškolních a volnočasových zařízení. Musíme pomoci samoživitelkám i jejich dětem, protože spoluutvářejí naši budoucnost.

Šárka Jelínková, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL

kategorie Nový hlas