KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Téma čísla NH: Téma čísla: PRO LEPŠÍ EVROPU!
Zpět

NH: Téma čísla: PRO LEPŠÍ EVROPU!

Přidáno 3. 6. 2019
Program KDU-ČSL pro volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019

Spolupracujeme, proto prosperujeme
Mír a bezpečí v Evropě nejsou samozřejmost. Prosperita EU není výsledkem šikovně nastavených dvojstranných vztahů, ale nadnárodní spolupráce, která respektuje jejich identitu. Společné zájmy i vzájemné střety řeší státy transparentně ve společných orgánech. Úplná dohoda má přednost před přehlasováním! V nejcitlivějších věcech platí veta byť jen jediného státu.
Pro naše členství v EU není dobrá alternativa. Kdo je patriot, chce být v EU. Členství v EU je pilířem naší zahraniční politiky, jehož zatím plně nevyužíváme.
KDU-ČSL je součástí Evropské lidové strany, nejsilnější frakce Evropského parlamentu. Předsedové Evropského parlamentu, Evropské rady i Evropské komise jsou lidovci. Ostatní slibují, ale my máme sílu, odhodlání a chuť měnit EU k lepšímu už teď!
Nechceme EU opustit. Chceme EU měnit k lepšímu!
 
 
KDU-ČSL pro Evropu, které záleží na rodině
K čemu se zavazujeme, když nás zvolíte?
 • Podpoříme a ochráníme klasickou rodinu.
 • Rodinná politika musí zůstat v pravomoci jednotlivých členských států. Peníze z fondů EU mají jít na podporu dětí.
 • Důstojně zabezpečíme maminky, které chtějí doma pečovat o děti, i rodiče, kteří chtějí skloubit rodičovskou a pracovní dráhu. Podpoříme lepší skloubení rodinného a pracovního života, tj. částečné, flexibilní a sdílené úvazky.
 • Podporujeme potenciál vzdělaných žen. Odmítáme však genderovou ideologii a naprosté popírání rozdílných rolí muže a ženy. Žena vychovávající dítě nemá menší hodnotu než žena zaměstnaná.
 • Podpoříme ze strukturálních fondů EU dostupné bydlení pro ohrožené skupiny.
 • Větší slovo dostanou zástupci rodin, prorodinných organizací a odborných center.
 • Nedostatek dětí nevyřeší imigrace ani vměšování do rodinného práva.
   
 
KDU-ČSL pro bezpečnější a spravedlivější Evropu
K čemu se zavazujeme, když nás zvolíte?
 • Zlepšíme a prohloubíme policejní spolupráci.
 • Stojíme za naším členstvím v NATO. Každý stát musí na svou obranu dávat min. 2 % ze svého HDP (to zpochybňují komunisti a Piráti).
 • Budeme bojovat proti terorismu, v Evropě i mimo ni.
 • I proti dezinformační válce, zejména ze strany Ruska.
 • Migrační krizi chceme řešit systematicky: bez kvót, s dobrovolnou solidaritou. Nelegální migraci lze omezit cílenou pomocí v postižených státech.
 • Turecko zveme ke spolupráci, ne však ke členství v EU!
 • Budeme hlídat zahraniční investice do strategické infrastruktury. Nepodceňujeme bezpečnostní rizika u firmy HUAWEI.
 • Hájíme základní lidská práva, jejich univerzálnost. Jsme pro náboženskou toleranci, ale říkáme jasné NE nenávisti šířené islamisty.
 • Budeme systematicky bojovat s antisemitismem a rasismem ve všech podobách.
 • Jako jediní systematicky podporujeme pronásledované křesťany.
 • Bojujeme proti korupci, daňovým únikům a podvodům s evropskými dotacemi.
 • Z Visegrádské skupiny (V4) chceme solidní a vlivné regionální uskupení v rámci EU.
 
KDU-ČSL pro efektivnější a jednodušší EU
K čemu se zavazujeme, když nás zvolíte?
 • Ke snadnější administraci unijních programů a snížení počtu úředníků.
 • K lepšímu vymáhání práva napříč EU.
 • K dokončení právního rámce v oblasti volného pohybu služeb.
 • Chceme jedno sídlo Evropského parlamentu: ve Štrasburku.
 • Chceme sjednotit funkce předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady.
 • EU má pro různé oblasti svoje agentury. Chceme, aby jejich sídla byla rozložena vyváženě. Prosadíme, aby v nich adekvátní zastoupení měli naši odborníci.
 
KDU-ČSL pro konkurenceschopnou a technologicky vyspělou Evropu
https://pixabay.com/cs/illustrations/robot-automatizace-tov%C3%A1rna-pr%C5%AFmysl-4149584/
K čemu se zavazujeme, když nás zvolíte?
 • Postavíme se proti rostoucímu ochranářství ze strany starých zemí EU.
 • Varujeme před toxickým bankovním sektorem v předlužených státech eurozóny.
 • Dotace mají směřovat do veřejných statků. Nemají ničit přirozenou konkurenci a končit výhradně u nejbohatších podnikatelů, kteří mají informační náskok.
 • Digitální ekonomika přináší informační a komunikační technologie do všech oblastí společnosti a ekonomiky. Chceme, aby technologie sloužily lidem, a musí tedy fungovat v přísných právních mantinelech.
 • Lidem musí zůstat právo na soukromí, důstojnost, kontrola nad vlastní online identitou i přístup na trh informací.
 • Navrhneme jednotné evropské standardy v oblasti ochrany spotřebitele, ochrany soukromí i odpovědnosti robotů.
 • Otevřeme diskusi o zdanění robotické práce.
 • Kyberbezpečnost: podpoříme odpovědné využívání digitálních kapacit, umělé inteligence a technologie blockchain (decentralizované databáze záznamů chraněné proti neoprávněným zásahům zvnějšku - ve zdravotnictví, dopravě, průmyslu a datových úložištích.
 • Budeme prosazovat elektronizaci úřadů a zrychlení a zefektivnění jejich práce.
 
KDU-ČSL pro zdravou Evropu s dobrou kvalitou života
K čemu se zavazujeme, když nás zvolíte?
 • Stavíme na sociálně tržním, ekologickém hospodářství. Zdravě ekologická opatření jsou zdravě ekonomická. Nepodceňujeme klimatickou změnu ani problém sucha.
 • Podpoříme jen takovou společnou zemědělskou politiku, která bude výhodná pro Českou republiku, bude dlouhodobě udržitelná a bude pamatovat na opatření proti suchu.
 • Dokončíme svůj boj proti dvojí kvalitě potravin a zboží i proti střídání letního a zimního času.
kategorie Nový hlas