KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Téma čísla NH: Téma čísla: Marian Jurečka: MÝM CÍLEM JE ZDRAVÁ KRAJINA A ZEM
Zpět

NH: Téma čísla: Marian Jurečka: MÝM CÍLEM JE ZDRAVÁ KRAJINA A ZEM

Přidáno 1. 6. 2017 (Administrátor)
Zelená nafta i pro živočišnou výrobu, investice do potravinářství, podpora výstavby malých vodních nádrží, obnova kulturního dědictví venkova, úspory na úřadech i v informačních technologiích – to je jen výběr z toho, co se za ministra Jurečky podařilo na ministerstvu zemědělství dotáhnout do úspěšného konce.

Podpora živočišné výroby

Zavedli jsme tzv. zelenou naftu, tedy vratku spotřební daně za pohonné hmoty, které zemědělci využili při hospodaření v živočišné výrobě. Za sucho v roce 2015, které poničilo i krmné plodiny, jsme zemědělcům poskytli kompenzace. Příspěvek získali zemědělci nově i na produkci vysoce jakostního mléka a za zavádění lepších podmínek v chovu hospodářských zvířat. Jako pomoc v krizi získali mimořádné peníze i chovatelé prasnic a dojnic. Celkem šlo do živočišné výroby navíc cca 3,6 miliardy korun nad běžné prostředky.

Pomoc pro potravinářství

Novelizovali jsme zákon o potravinách a zavedli jasná pravidla, kdy výrobce smí označit potravinu logem „Česká potravina“, českou vlajkou a dalšími texty odkazujícími na český původ výrobku. Zákon umožnil prodejnám darovat potraviny, které sice nesplňují některé požadavky, ale jsou bezpečné a zdravotně nezávadné, ve prospěch charitativních organizací. Pro prodejny s plochou nad 400 m2 je dar takových potravin povinností. Ministerstvo zemědělství poskytuje pomoc potravinovým bankám a dalším humanitárním organizacím. V dotačním programu na podporu investic do technologií se podařilo s Evropskou komisí dojednat zvýšení podpory z 25 % až na 50 %. Potravináři tak celkem z národních zdrojů získali 396 milionů korun.

Voda i sucho

Sestavili jsme 12 dotačních programů na omezení následků sucha s výhledem do roku 2033, který schválila vláda. Mezi tato vzájemně se doplňující opatření patří: podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin; rozvoj závlahových zařízení, vodovodů a kanalizací; odstraňování sedimentů z nádrží. Na obnovu a rozvoj závlah šlo v roce 2016 cca 133 mil. Kč, na výstavbu malých nádrží a opravy toků 127 mil. Kč. Loni se otevřel dotační program, z něhož lze financovat výstavbu, rekonstrukci a odbahnění rybníků: do roku 2020 se počítá s více než 1 mld. Kč). Další program pomůže zlepšit technický stav stávajících rybníků a vystavět nové rybníky v obcích a ve správě státních podniků Povodí a Lesy ČR: do konce roku se na něj počítá s více než 1,5 mld. Kč. Obě opatření jsou zaměřeny na posílení schopnosti krajiny zadržovat vodu. Ministerstvo zahájilo i III. etapu prevence před povodněmi, v níž se počítá s 2,7 mld. Kč na celkem 118 akcí. Na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a školkách se v roce 2015 vyplatilo cca 1,2 mld. Kč.

Dobré čerpání z fondů EU

Resort zemědělství čerpal podporu z evropských fondů bez problémů a v největší míře co do přidělených prostředků. V Programu rozvoje venkova 2007-2013 získali čeští zemědělci, potravináři, lesníci i malé obce zhruba 100 mld. Kč a využili ho téměř ze 100 %. V dalším programovém období 2014-2020 se na přímých platbách každoročně úspěšně čerpá cca 23 mld. Kč. Tyto peníze jdou hlavně na podporu šetrnějšího hospodaření s půdou, zlepšení biologické rozmanitosti a na podporu citlivých segmentů rostlinné a živočišné výroby. V roce 2016 se ministerstvu podařilo navýšit rozpočet Programu rozvoje venkova o cca 13 miliard Kč (z 83 na 96 mld. Kč).

Hodně jsme uspořili

Namnoze jsme ušetřili. Díky centrálnímu zadávání vydalo ministerstvo za telefony o 2/3 méně než v předchozích letech. Úspory za energii dosáhly v letech 2014-2017 přibližně 138 mil. Kč. Na dodávkách informačních technologií se v letech 2014-2016 uspořilo 652 milionů korun a za nákup aut 170 mil. Kč. Začali jsme mnohem víc využívat vlastní zaměstnance k administraci zakázek (ročně asi 300), čímž se ročně uspořily desítky milionů korun. Lesy ČR a Budějovický Budvar odvedly v letech 2014-2016 do státního rozpočtu 21,6 mld. Kč. Díky vyhraným soudním sporům jsme státu ušetřili 1,5 mld. Kč.

kategorie Nový hlas