Zpět

Nový HLAS květen 2016

Přidáno 16. 5. 2016 (Administrátor)
Ilustrační foto
Vážení čtenáři,
druhé číslo Nového HLASu přináší kromě tradičního zpravodajství několik textů, které si podle našeho mínění zasluhují vaši pozornost, a také novinky.

Hned na dvou stranách probíráme aktuální kauzy. Za prvé je to Čapí hnízdo, spojené s vícepremiérem a vůdcem ANO Andrejem Babiše. Na stránkách našeho časopisu vítáme ilustrátora Jana Heráleckého, jehož vtipné karikatury odlehčují jinak zcela vážnou věc. Druhým tématem je návštěva prezidenta komunistické Číny.

Povzbuzením pro stovky lidí bylo setkání Návrat ke kořenům na Velehradě. Osobnosti Jana Šrámka, s nímž jsou spjaty naše kořeny, věnujeme celou přílohu Obzory. Exkluzivně tiskneme texty moravského metropolity Jana Graubnera, historika Jaroslava Šebka a politologa Pavla Šaradína. Překrásné fotky Josefa Omelky z akce najdete v Kaleidoskopu z Velehradu. Vzácné historické snímky, mj. Jana Šrámka a Winstona Churchilla, pak na straně 4 Obzorů.
V druhé polovině časopisu upozorňuji na článek věnovaný boji proti nelegálnímu hazardu a na stanovisko k návrhu na rozšíření práv registrovaných partnerů. Společné mají to, co je lidoveckým rodinným stříbrem: praktická podpora či ochrana rodiny. Důrazem na rodinu, na její ochranu, ale také na to, aby mohla dýchat, se lišíme od stran liberálních i socialistických.
Zvu Vás také k četbě výsledků ankety o našem zpravodaji. V neposlední řadě si Vás dovoluji požádat o finanční příspěvek ve prospěch Nového HLASu. Při výrazně větším obnosu – o pravidlech se dočtete na poslední straně – Vám nabízíme, že Vaše jméno bude v dalších čtyřech číslech uvedeno na čestném místě.

Přeji Vám jménem svým i jménem redakční rady NH krásné jaro.
Pavel Mareš, šéfredaktor
 

Jádro

Nedávno mi známá dokumentaristka (politicky liberálka) řekla: „K vaší prorodinné politice mám velký respekt.“ Jádrem naší politiky jsou spíše prorodinné než prosociální návrhy. Tím se lišíme od ČSSD i liberálů, kteří rodinu buď blahosklonně přehlížejí nebo by jí pomáhali, až by ji zahubili. Rodina tu byla dřív než stát, dřív než sociální skupiny a modely. Naše pojetí rodiny je přirozené, pamatuje na pestrost života a světa. Nemyslíme jen na ty „šťastné a radostné“, ale i na ty „s utrženými nehodami“. Tím spíš je ale třeba vycházet z určitých ideálů a snažit se jich držet. Kéž pro sebe v tomto čísle NH najdete inspiraci.
Pavel Mareš, šéfredaktor

 

Přílohy

kategorie Nový hlas