Zpět

Nový HLAS červen 2015

Přidáno 8. 7. 2015
Ilustrační foto
Vážení čtenáři, milé čtenářky Nového HLASu,
celostátní sjezd ve Zlíně, který máme za sebou, byl nadmíru dobře připravený a odrážel pokojné období, které naše strana prožívá. Pod světly reflektorů médií se zpravidla objevují nově zvolení funkcionáři, ale my lidovci bychom neměli zapomenout na všechny, kteří sjezdové dění zajišťovali – od šaten a přípravy sálu přes skrutátory a technické zázemí, zpracovávající data, až po fotografy a kuchaře. Proto jim v novém čísle našeho zpravodaje věnujeme celou fotostranu a zde je zmiňujeme na prvním místě. Velké díky!
Sjezd proběhl důstojně, delegáti byli duchem přítomní a živě diskutovali. Z hlasování ani z dalších doprovodných znaků (například diskuse na sociálních sítích) nemohl nikdo získat pocit, že se ocitl na firemní teambuildingové akci na pražském Chodově – tj. na sněmu hnutí ANO. V Novém HLASe přinášíme několik zásadních materiálů: nejdůležitější sjezdová usnesení (jmenujme alespoň to k migraci); výňatek z předsjezdové zprávy předsedy; projev Petra Pitharta, po kterém v nedělní poledne následoval aplaus vestoje; hlavní vzkaz hostů z ostatních demokratických politických stran i vize členů nového vedení, jak je před svou volbou prezentovali delegátům. Milovníci přehledů ocení mapu, která ukazuje nová krajská vedení i členy celostátního vedení.
Příloha Obzory přináší text Blanky Vildové, který se věnuje péči o ohrožené děti. Autorka pojmenovává jako zásadní problém kritický nedostatek dlouhodobých pěstounů a jistou zbrklost, která se okolo těch, na nichž je jejich vlastními rodiči pácháno násilí, nyní institucionálně odehrává. Dvojstranu věnujeme 70. výročí konce 2. světové války. Shrnujeme také dosavadní postoje představitelů KDU-ČSL k otázce živelné migrace z Blízkého východu. A tohle téma jistě otevřeme i na podzim a v zimě.
Pozoruhodný je myslím i příspěvek předsedy Mladých lidovců Vladimíra Hanáčka o novém polském prezidentovi Dudovi a místopředsedkyně Senátu Miluše Horské o návštěvě u papeže Františka. Jihomoravská KDU-ČSL hlásí nákup nového sídla, které by mělo pomáhat lidovcům i Orlu. Dobré zázemí může pomoci lepšímu volebnímu výsledku, vědí nově zvolený předseda jihomoravských lidovců Roman Celý i starosta Orla Stanislav Juránek.
Těšíme se na Vaše odpovědi k letní soutěži na nevážné téma. Co že to prý říkala na sjezdu Michaela Šojdrová Miluši Horské? :-)
Prosím, dejte o nás vědět dalším: Čtěte a doporučujte Nový HLAS svým přátelům a známým.
Krásné a požehnané léto
přeje
Pavel Mareš, šéfredaktor


Přílohy:

kategorie Nový hlas