KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Slovo předsedy NH: Slovo předsedy: PRO OBNOVU NAŠÍ ZEMĚ JE TŘEBA, ABY POMOC BYLA RYCHLÁ!
Zpět

NH: Slovo předsedy: PRO OBNOVU NAŠÍ ZEMĚ JE TŘEBA, ABY POMOC BYLA RYCHLÁ!

Přidáno 30. 4. 2020

Sestry a bratři, milí čtenáři Nového hlasu!
Prožíváme období, které přineslo do našich rodin a životů zásadní změnu...

Obrovský dík

Chci Vám především poděkovat. Za Vaši disciplínu, ohleduplnost, solidaritu a konkrétní pomoc. Vím, že mnozí z Vás se aktivně zapojují do pomoci. Šitím a distribucí roušek, pomocí s nákupy lidem, kteří si nemohou nakoupit sami, výrobou ochranných štítů, tiskem na 3D tiskárnách a mnohým dalším se každý z nás snaží naplnit ono biblické „po ovoci poznáte je“. Upřímně Vám děkuji!

Obrovský dík patří samozřejmě všem sestřičkám, lékařům, zdravotnickému personálu, pracovníkům v sociálních službách, hasičům, policistům, vojákům, prodavačkám a prodavačům, zemědělcům, energetikům i dalším profesím.

Jsem hrdý na většinu obyvatel naší země, protože přes problémy se zabezpečením ochranných prostředků nerezignovali a nad rámec svých povinností a s rizikem dělali svoji práci. Zdá se, že jsme jako země dokázali první nápor epidemie zvládnout. Náš zdravotní systém je stabilizován a je připravený na případný větší nápor nemocných.

Jako společnost ovšem stojíme na počátku dlouhé cesty postupné obnovy naší společnosti. Je jasné, že v určitých oblastech to bude jiný svět než předtím. Samozřejmostí bude větší důraz na hygienu. Budeme častěji nosit roušky, omezí se masové akce. 
 

KDU-ČSL pomáhá a konstruktivně spolupracuje

Změnilo se i vystupování KDU-ČSL. Přehodnotili jsme řadu plánovaných akcí. Rozhodli jsme se v této těžké době být stranou pomoci a konstruktivní spolupráce. Jsem přesvědčen, že lidé dnes nemají náladu na věčně remcající politiky, co si hrají na zásadovou opozici a hledají na druhých jen chyby. Od počátku krize intenzivně komunikujeme se členy vlády, dáváme zpětnou vazbu jednotlivým ministrům a úřadům a navrhujeme konkrétní opatření. Bohužel: ne vždycky jsme vyslyšeni a vláda dělá zbytečné a chaotické kroky.

Vedle konkrétní pomoci se soustředíme na potřebné změny zákonů. V Parlamentu jsme předložili desítky pozměňujících návrhů, v nichž jsme pamatovali na rodiče a na ty, co potřebují okamžitou pomoc. Hned na počátku jsme navrhovali ošetřovné ve výši alespoň 80 % vyměřovacího základu. Jsem rád, že tento náš návrh, i když se zpožděním, vláda nakonec podpořila. Ukazuje to naši odbornost a připravenost. Prosazujeme pomoc lidem, kteří pracují jako OSVČ na vedlejší činnost, lidem pracujícím na dohodách, malým firmám nebo pendlerům, kterým vláda zakázala pracovat a živit své rodiny.
 
 

Vláda slibuje. Tlačíme na to, aby pomáhala

Víme, že 38 % lidí prakticky vyčerpalo své rezervy a bez rychlé a účinné pomoci státu budou mít problémy. Nesmíme dopustit propadnutí rodin do chudoby a existenčních problémů, i když to bude státní rozpočet stát nemalé výdaje. Pomoc v krizi není morálním hazardem. Je to povinnost. Musíme však hledět i do budoucnosti. Musíme pracovat na obnově země a znovunastartování ekonomiky. Vláda zatím spíše dává přísliby nebo odkládá povinností. Srovnejme si to s jinými státy. Německá vláda připravila pomoc ve výši 22 % HDP, rakouská 9 %, polská 9,4 %. Česká vláda nabídla necelá 2 % HDP přímé pomoci a 16 % HDP v garancích. Ve slibech česká vláda exceluje, v konkrétní pomoci je to už slabší.

Malé a střední firmy pro udržení zaměstnanosti potřebují rychlou a přímou pomoc, a ta jde velmi pomalu. KDU-ČSL prosazuje, aby přímá pomoc státu byla masivní a rychlá! Nechá-li totiž vláda naše firmy a živnostníky pomalou pomocí vyhladovět, poroste nezaměstnanost a nás všechny to v čase bude stát na sociálním systému obrovské peníze.

Pomoci teď musí nejen vláda, ale i kraje, města a obce, kde máme jako KDU-ČSL silné zastoupení. Cesta není v tupých škrtech, ale v dobrých investicích, v podpoře lokálních firem a živnostníků. Když budou mít práci, udržíme naši ekonomiku v chodu. To je řešení, které prosazujeme! Když v příštích měsících více než jindy dokážeme při našich nákupech podporovat lokální výrobce, živnostníky a firmy, dokáže i celá naše země rychleji zvládnout tuto náročnou dobu a její důsledky.

Dokážeme-li v příštích měsících obnovy předvést podobné nadšení a sounáležitost, jaké jsme projevili při výrobě ochranných pomůcek, věřím, že z této krize můžeme vyjít posíleni. Nejen hmotně, ale i duchovně - protože jsme nezapomněli na ty, kdo pomoc potřebují, a ocenili ty, kteří pomáhají. I to je přece jeden z důvodů existence KDU-ČSL. Jsem přesvědčen, že jej zatím naplňujeme. Prosím vytrvejme v tom!


Jsme s vámi.
Za celý tým předsednictva KDU-ČSL
Marian Jurečka
kategorie Nový hlas