KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Slovo předsedy NH: Slovo předsedy: PEČUJME O NAŠI LIDOVECKOU RODINU
Zpět

NH: Slovo předsedy: PEČUJME O NAŠI LIDOVECKOU RODINU

Přidáno 10. 12. 2019
Milé sestry, vážení bratři,

v úvodu minulého čísla Nového hlasu jsem se podrobně rozepisoval o naší „Vizi křesťanskodemokratické politiky 2021“. Můj apel, abychom nad těmito pilíři našeho programu vedli bohatou vnitrostranickou diskusi, nadále trvá. Jsme připraveni vaše připomínky, návrhy a podněty podrobně diskutovat začátkem ledna 2020 na jednání Programové rady, která je složena vedle předsednictva i ze zákonodárců a předsedů odborných komisí.
Člověk míní...
Jak se ale někdy říká „člověk míní a Pán Bůh mění“, a to někdy velmi krutě a pro nás lidsky nepochopitelně. Dozajista již víte, že s ohledem na náhlý odchod Markéty, své manželky a maminky našich dětí, jsem se po odpovědné úvaze rozhodl rezignovat na post předsedy KDU-ČSL. Proto také finální schválení naší programové vize bude již na vedení v čele s novým předsedou. Věřím ale, že nastartovaná diskuse bude prospěšná a povede k rychlému schválení programových priorit.
 
Krajské a senátní volby 2020

V návaznosti na tento krok nás totiž čeká velmi náročný rok 2020. Již nyní běží přípravy na krajské a senátní volby. Budou pro KDU-ČSL z mnoha ohledů zásadní. Obhajujeme skvělý výsledek senátních voleb z roku 2014, tedy šest mandátů. Nebude to jednoduché, řada kandidátů je již dnes potvrzena Celostátním výborem a mohou se intenzivně věnovat práci ve svých volebních obvodech. Rád bych novému předsedovi předal již celý schválený seznam kandidátů, kteří budou mít reálnou šanci v senátních volbách uspět.
Stejně tak se musíme soustředit na podporu krajských organizací, které se připravují na krajské volby. V každém kraji je to trochu jinak, podle tamní politické reality. Každý kraj musí udělat všechno pro to, aby získal alespoň o 1 mandát v krajském zastupitelstvu více, než máme dnes. To ode mě slyšeli krajští předsedové již krátce po našem jarním sjezdu. Vím, že se to neobejde bez podpory z centra. Zřídili jsme proto novou pozici stálého volebního manažera, kterou od září zastává Martin Machů. Jeho úkolem je nejen permanentní kampaň postavená na našich programových pilířích, ale také koordinace přípravy na krajské a senátní volby.
Třetí, neméně důležitou výzvou roku 2000 bude naše vnitřní diskuse, jak přistoupit ke sněmovním volbám v roce 2021. Považuji ji za velmi důležitou a klíčovou. Rozhodnout se o dalším postupu se musíme nejpozději za rok. Ve hře je a bude skutečně mnoho a zodpovědnost máme velkou.
 
Velké poděkování
Sestry a bratři, rád bych Vám na závěr poděkoval za vlnu solidarity a podpory, za Vaše modlitby a tisíce zpráv. V této skutečně nelehké situaci jsem si znovu uvědomil bohatství naší lidovecké rodiny. Držme se ho. Věřte, že mé rozhodnutí nebylo jednoduché. Cítím velkou odpovědnost za naši KDU-ČSL! Půl roku je krátká doba k nějakému podrobnému hodnocení. Mrzí mě, že jsem již nemohl vyjet do všech krajů, tolik jsem se na vás těšil!
Děkuji členům předsednictva za to, že se ujali řady úkolů, jež jsem měl mít na starosti já. Kontakt s veřejností, s našimi členy, podporovateli musí být tím nejdůležitějším, na čem budeme stavět! Věřím, že nová předsedkyně či nový předseda převezme 25. ledna štafetu, dodá jí svou vlastní energii a nápady. To vše ku prospěchu KDU-ČSL, našich voličů, ale i všech občanů České republiky.
Jsem připraven i nadále v rámci svých možností dělat maximum pro KDU-ČSL. Prosím o prominutí, pokud jsem během působení na postu předsedy kdekoli selhal či někoho zklamal. Děkuji za vaši podporu a nasazení na každém jednom místě, kde působíte. Vydržte i nadále! Jedině společně jsme schopni růst.

Přeji vám požehnané vánoční svátky s nejbližšími a vše dobré do nového roku 2020. Zdař Bůh!

Váš

Marek Výborný
předseda KDU-ČSL
kategorie Nový hlas