KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Slovo předsedy NH: Slovo předsedy: KAŽDÉ VOLBY SE DAJÍ VYHRÁT. ZÁLEŽÍ POUZE NA NÁS!
Zpět

NH: Slovo předsedy: KAŽDÉ VOLBY SE DAJÍ VYHRÁT. ZÁLEŽÍ POUZE NA NÁS!

Přidáno 24. 7. 2020

Vážení přátelé KDU-ČSL, sestry a bratři!

Jedno je jisté: na jaro 2020 zcela určitě nikdo z nás dlouho nezapomene.

Začalo to nenápadně a skončilo to bezprecedentním omezením našich základních lidských a občanských práv. Společnost se zastavila a pod extrémní tlak se dostaly profese, které se týkají veřejného zdraví a bezpečnosti, a také profese, které zajišťují základní chod ekonomiky. Nyní se pozvolna dostáváme do doby tzv. pokoronavirové. Doufejme, že se již nebude opakovat celospolečenské zamrznutí a proti pandemii budeme postupovat lokálně. Druhé vypnutí ekonomiky si už svět nemůže dovolit.
Jaké výzvy a úkoly před námi stojí?

Za prvé je to modernizace našeho zdravotnictví. Pandemie nemoci COVID-19 nám všem potvrdila, že zdraví je pro všechny na prvním místě a musíme z toho vyvodit konkrétní důsledky a do zdravotnictví zkrátka více investovat. Nejen do budov a přístrojů, ale samozřejmě do lidí. Proto jsem nesmírně rád, že v čele pelotonu tohoto závodu šlapou naši zlínští lidovci a hejtman Jiří Čunek se svým záměrem nové nemocnice pro 21. století ve Zlíně. Tento projekt může ukázat cestu krajskému zdravotnictví v celé republice.

Za druhé je to znovunastartování ekonomiky. Musíme obnovit důvěru domácností a firem v budoucnost. Musíme udržet v chodu střední třídu, která je motorem hospodářství, která vlastní malé a střední firmy a vytváří většinu pracovních míst. Pokračovat v přímé pomoci jednotlivcům a firmám a posílit investiční plány. To všechno bude za cenu velkého zadlužení státu, ale v tuto chvíli bohužel není jiné cesty. Celý svět, včetně našich sousedů Německa či Rakouska, reaguje podobně. Nesmíme se dopustit chyb minulých vlád, které na poslední ekonomickou krizi ještě několik let poté reagovali úspornými opatřeními a zvyšováním daní. Tento přístup přinesl pouze ekonomickou recesi, zchudnutí mnoha lidí a vyšší počet těch, kteří upadli do dluhových pastí. Samozřejmě: na místě je i určitá střídmost a hledání úspor, ale nesmí jít o tupé a asociální škrty.

Za třetí lidé se nesmí propadnout na samo sociální dno. A tady se jako křesťanskodemokratická strana můžeme inspirovat Biblí, respektive Starým zákonem a Třetí knihou Mojžíšovou. V ní se nařizuje Židům, aby každý 50. rok slavili tzv. milostivé léto, při kterém byly odpouštěny všechny dluhy a propouštěni otroci na svobodu. Proto vítám iniciativu našeho poslance Marka Výborného, který po jaru 2020, které přineslo restrikce a omezení, navrhuje milostivé léto 2020. Doba pokoronavirová musí být i ve znamení naděje. Naše návrhy, jak se zbavit exekucí, ji mohou přinést desetitisícům lidí.
 
Čeká nás boj o kraje a o Senát
Vedle zásadních ekonomických a společenských témat se musíme věnovat i každodennímu politickému procesu. KDU-ČSL koncem června představila své kandidáty do podzimních senátních voleb a uzavřela vyjednávání do krajských voleb!

Řada kandidátů do Senátu jsou velké osobnosti, které svůj mandát obhajují. Mám velkou radost z toho, že nabízíme i tváře zcela nové. Lidi, kteří ve své profesi ukázali, že mají přínos pro naši společnost. Věřím, že všichni budou skvělými zástupci v Senátu a pomohou ho zachovat nejen jako pojistku naši ústavnosti, ale i rozumu proti současné vlně populismu a prázdným marketingovým zkratkám. 

Silně zastoupeným hlasem rozumu chceme být i v krajích. Právě kraje v době pandemie prokázaly, že jsou užitečné jak pro občany, tak pro představitele obcí a měst. Mnoho lidovců ve vedeních krajů dokázalo, že jsou osobami na svém místě. Podíváte-li se na mapu vprostřed Nového HLASu, vidíte, že jdeme do voleb jako Klidná síla s pevnou vůlí řešit problémy našich spoluobčanů. Jdeme buď samostatně, anebo v koalicích, kde hrajeme prim anebo jsme rovnoprávnými partnery.

Chci povzbudit všechny, kteří se na krajské i senátní volby připravují, aby během léta nepolevovali, sbírali síly a inspiraci. Petr Pithart při představování našich kandidátů do Senátu prohlásil, že každé volby se dají vyhrát. Záleží pouze na nás, jak budeme aktivní a důvěryhodní. Začněme letos na podzim. Máme na to, abychom posílili své postavení v Senátu a získali více než jednoho hejtmana.

Zdař Bůh a ať se nám všem daří.

Váš Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL
kategorie Nový hlas