KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Rozhovory NH: Politika má být solidární a kompetentní. Rozhovor s Filipem Chvátalem, předsedou Mladých lidovců
Zpět

NH: Politika má být solidární a kompetentní. Rozhovor s Filipem Chvátalem, předsedou Mladých lidovců

Přidáno 1. 6. 2017 (Administrátor)
Mladí lidovci jsou relativně mladou mládežnickou organizací. Na čem svoji činnost stavíte?
Letos oslavíme pět let činnosti. Hodnoty, které nás spojují, jsou ale daleko starší. Kromě toho, že se zajímáme o křesťanskodemokratickou politiku i politiku obecně, nás spojuje i věk. Díky společným akcím se nám mezi sebe daří získávat nové mladé lidi, tvořit dobrý kolektiv a měnit věci okolo nás. V dnešní době není opravdu jednoduché získat především mladé lidi pro vstup do politiky. Existence Mladých lidovců je založena na přijetí odpovědnosti za konstruktivní utváření budoucnosti země, v níž žijeme, potažmo Evropy. Svojí prací se proto zasazujeme o uchování společného duchovního dědictví. Křesťanské zásady považujeme za základ své činnosti.
V květnu 2013 bylo mezi KDU-ČSL, MKD a Mladými lidovci podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci. Co dobrého přináší spolupráce KDU-ČSL a Mladých lidovců? Vyskytly se i nějaké konflikty?
Žádné si nevybavuji. O všech rozhodnutích nebo činech KDU-ČSL, jež nám připadají kontroverzní, komunikujeme přímo. Mnoho funkcionářů strany je zároveň našimi členy. Na všech úrovních spolupracujeme, jak při předvolební kampani, tak v běžném provozu během roku. Snažíme se zaujmout originálním přístupem i vlastními akcemi (videa, grafiky aj.).
Kolik máte členů? Organizujete se ve všech krajích?
V současnosti máme 307 členů, ale tohle číslo se mění skoro každý týden. Jsme aktivní všude kromě Královéhradeckého, Karlovarského a Libereckého kraje kraje. V prvně jmenovaném kraji snad založíme organizaci letos.
Kolik procent členů Mladých lidovců je i členy KDU-ČSL?
Asi 40 %.
Co je přínosem Mladých lidovců pro KDU-ČSL i společnost?
Jsme mladá organizace, plná aktivních lidí s chutí měnit svět k lepšímu. Mluvíme spolu o aktuálních problémech a vytváříme si na ně názor. Jsme proevropští, moderní a nemáme zbytečné předsudky. Naše působnost v krajích a naše vzdělávací i diskusní akce reprezentují aktivitu našich členů.
Jaké jsou Vaše osobní politické vize pro nejbližší budoucnost? Jak se v nich odráží Vaše dosavadní životní a politická a profesní zkušenost, studium, nastřádané poznatky a kompetence?
V současnosti působím v brněnské komunální politice. Mojí ambicí je nyní v oblasti územního rozvoje a dopravy rozvíjet a utvářet naši politiku na městě Brně. Využívám k tomu své kompetence profesní (manažer Svazku obcí) i studijní (doktorát z geografie dopravy). Mladí lidovci mi dali nepostradatelnou zkušenost práce s lidmi. Tyto organizační osobní zkušenosti bych jinde nenašel. Za to jsem opravdu vděčný.
O co by politika, jaká má být a kterou chcete reprezentovat, měla usilovat?
Měla by být solidární a kompetentní. Solidaritou myslím křesťanskou hodnotu, která při státnickém plánování nezapomene na člověka a na jeho osobní problémy. Nebude tedy znamenat pouhý ekonomický růst, který z života společnosti vyloučí ty, kteří na něj nebudou mít prostředky. Politika by měla rozvíjet vlastní aktivitu občanů. Měla by být kompetentní aby tak rozhodovala a utvářela chod země v komunikaci s odborníky a veřejností. Politik by měl své vlastní téma rozvíjet spolu s odbornou veřejností, ať už je v opozici nebo v koalici. Politik by měl být duchovně natolik ukotvený, aby dokázal žít se svým svědomím.
Děkujeme za rozhovor a hodně zdaru!
kategorie Nový hlas