KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Obzory NH: Obzory: TUSK: BUĎME POPULÁRNÍ, NE POPULISTIČTÍ
Zpět

NH: Obzory: TUSK: BUĎME POPULÁRNÍ, NE POPULISTIČTÍ

Přidáno 12. 3. 2020
Do čela Evropské lidové strany byl na sjezdu EPP v chorvatském Zábřehu v listopadu 2019 zvolen bývalý prezident Evropské unie Donald Tusk. Nový HLAS přináší to nejpodstatnější z jeho kandidátského projevu.
„Dejte nám pocit bezpečí!“
Dovolte mi, abych se dnes soustředil pouze na jednu jedinou, podle mého názoru ale nejdůležitější výzvu pro naši politickou rodinu. Až donedávna si mnozí z nás mysleli, že se vzrůstající moderností ztratí svůj význam takové základní lidské potřeby, jako je bezpečnost a identita. A v důsledku toho se také změní role a úkoly státu a veřejné moci. Realita se ukázala jako docela jiná. Dnes dokonce více než v minulosti hraje v politice největší roli strach. Většina lidí se stále více zajímá o svou bezpečnost. V takových chvílích, jako je migrační krize a nová vlna terorismu, dominuje nad jinými sociálními emocemi strach. „Dejte nám pocit bezpečí!“ slýchávali jsme v posledních letech v Evropě. Ten, kdo na tuto výzvu zareaguje nejlépe, získává podporu veřejnosti.

Co plodí nejistota?
V době nejistoty si lidé chtějí být jisti, že ti, kteří jsou u moci, je neopustí, že se k nim nebudou otáčet zády. Když zůstanou sami, začnou hledat ty, kteří nabízejí péči a soustředění na jejich problémy. Přejí si pozornost. Jako by říkali: „Podívejte se na nás, jsme tady.“ Všichni prahneme po uznání, důstojnosti a důležitosti a všichni cítíme potřebu být součástí větší komunity. Chceme na to být hrdí. To je důvod, proč tak snadno získávají lidská srdce ti, kdo hlasitě křičí: „Povstaň! Udělej ze své země něco skvělého! Získej zpět kontrolu.“ Jinými slovy: ti, kdo udeří do pravého akordu, akordu důstojnosti, získají hlasy lidí.
Lidé potřebují pořádek, harmonii a porozumět světu kolem sebe. Proto musíme být všichni hluboce zakořeněni v našich tradicích, pochopitelných kulturních kódech a na místech, které jsou naše a které se nějak odlišují od ostatních. Lidé chtějí být součástí větší komunity, s níž se dokáží identifikovat prostřednictvím jazyka, náboženství nebo společného chápání dějin. Nejčastěji je takovým společenstvím stále národ. Každý, kdo ze svého politického slovníku a hodnotové filozofie vyřadí klíčové pojmy, jako je vlast (Heimat, domovina, patria, ojczyzna), zjistí, že je velmi obtížné plnit klíčový úkol, tedy dát lidem pocit bezpečí.

Svoboda, řád a tradice
My se za žádných podmínek tohoto úkolu nevzdáme. Ve skutečnosti je zakódován v genech křesťanské demokracie. A není náhodou, že jednou z nejdůležitějších křesťanských demokratických škol myšlení byl tzv. ordoliberalismus, který vytvořil obtížnou, ale možnou syntézu svobody, řádu a tradice. Jsem hluboce přesvědčen, že pouze ti, kteří chtějí a jsou schopni dát lidem pocit bezpečí a ochrany a zároveň si zachovat své svobody a práva, mají mandát k výkonu moci. Za žádných okolností nemůžeme přenechat sféru bezpečnosti a pořádku politickým populistům, manipulátorům a autokratům, kteří vedou lidi k přesvědčení, že svobodu nelze sladit s bezpečností. Že ochranu našich hranic a území nelze sladit s liberální demokracií a účinnou správou věcí veřejných s vládou práva.
To je podstata i naší vnitřní debaty v rámci Evropské lidové strany. Chtěl bych, abychom ji ukončili co nejrychleji a s jasným závěrem. Nebudeme obětovat hodnoty jako občanské svobody, právní stát a slušnost ve veřejném životě na oltář bezpečnosti a pořádku, protože to prostě není potřeba. Ony se navzájem nevylučují. Každý, kdo to nemůže přijmout, se de facto staví mimo naši rodinu.

Vyprávějme lidem příběhy
Poslední věcí, kterou chci udělat, je nudit vás. Zejména, když jednou z největších hrozeb, kterým čelíme, je naše rutina, newspeak, nedostatek emocí a nuda. Před časem mě Bono, slavný zpěvák U2, navštívil v Bruselu. Mimo jiné mi řekl, že prohrajeme, když naše vyprávění nebude tak melodramatické jako příběhy populistů. Musíme si pamatovat, že  v politice jsou dojmy někdy důležitější než fakta. Podívejte se na migrační krizi. Vzpomínám si, jak někteří tvrdě pracovali mnoho dní a týdnů, aby zamezili vlně nelegálních migrantů z Turecka, vyjednávali hodiny, stovky hodin naši dohodu s Ankarou, díky níž se příliv migrantů snížil o více než 90 procent. Nemusím nikomu připomínat velkou roli, kterou zde hrála Angela Merkelová. O dojmy se však postaral někdo jiný. Někdo, kdo také tvrdě pracoval, ale pouze na svém vlastním vyprávění a sebeprezentaci, kdo stavěl plot a billboardy s antimigrační propagandou. To musí přestat. V politickém boji nemůže být pravda a slušnost zcela bez pomoci proti falešným zprávám, manipulaci a nenávisti. Musíte věřit v sebe a v sílu svých argumentů. Nebojte se říkat na veřejnosti to, co opravdu cítíte (i když je to někdy nebezpečný experiment), a jistě vzbudíte emoce lidí a upoutáte jejich pozornost.

Nebuďme nudní
Víte, že v naší komunikaci jsme někdy strašně nudní? Ale nemusíme. Před několika týdny jsem navštívil papeže Františka. Řekl jsem mu, že budu kandidovat na předsedu Evropské lidové strany. Věnoval mi dlouhý pohled a pak se zeptal, jestli jsme schopni rozlišovat mezi populismem a „lidovectvím“ – populismo a popolarismo. Myslím, že dobře víte, co měl na mysli. Pokud ne, přečtěte si některé papežovy texty, jste přece křesťanští demokraté. Víte, že máme mezi sebou i stranu Partido Popular. Ano, ne každá strana může být nazývána „popular“, ale každá strana v naší politické rodině může být populární.
Postavme se na tomto nejdůležitějším politickém bojišti společně bok po boku: na stranu naší zodpovědné popularity proti straně nezodpovědného populismu. Po pěti letech už mám po krk být nejvyšším evropským byrokratem. Jsem připraven bojovat. Doufám, že vy také.

Z angličtiny přeložil Eduard Hulicius.
kategorie Nový hlas