KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Obzory NH: Obzory: K 5 VARIANTÁM BUDOUCÍHO VÝVOJE EU
Zpět

NH: Obzory: K 5 VARIANTÁM BUDOUCÍHO VÝVOJE EU

Přidáno 1. 6. 2017 (Administrátor)
„Evropa se nevytvoří najednou, nebo podle jednoho plánu. Uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu.“ 
Robert Schuman, 9. května 1950
 
Evropská unie oslavila 25. března narozeniny – 60 let od podpisu tzv. Římských smluv. Na sociálních sítích to připomenul český europoslanec zvolený za KDU-ČSL Pavel Svoboda. Nejvyšší představitelé Německa, Francie, Itálie a zemí Beneluxu v r. 1957 podepsali několik zásadních smluv. Ve Smlouvě o Evropském společenství pro atomovou energii se členské státy zavázaly využívat jadernou energii pouze pro mírové účely. Smlouva o Evropském hospodářském společenství založila společný trh a celní unii v Evropě. Tím se položil základ mírového a ekonomického rozvoje v Evropě. K výročí Římských smluv vydala Evropská komise Bílou knihu, v níž se mluví o 5 scénářích budoucího vývoje Evropské unie do roku 2025. To, jak vypadají, krátce charakterizujeme níže (a), následně popisujeme důsledky pro bezpečnost, schengenský prostor a migraci (b).
 
1. Pokračování v dosavadní praxi
a) Nevýhodou tohoto řešení je podle europoslance Pavla Svobody to, že nelze předjímat budoucí rozpory a rozepře mezi členskými státy.
b) Intenzivnější spolupráce v oblasti správy vnějších hranic EU. Pokrok v otázce společné azylové politiky a systému. Lepší koordinace v bezpečnostních záležitostech.
 
2. Pouze jednotný trh
a) Neřešily by se současné palčivé problémy (migrace, bezpečnost, obrana). Stranou by zůstala i spolupráce v boji proti vyhýbání se placení daní. Rezignovalo by se na témata ochrany životního prostředí.
b) Žádná jednotná migrační a azylová politika. Koordinace v bezpečnostních otázkách na úrovni dvoustranných vztahů mezi státy. Systematické kontroly na hranicích mezi státy uvnitř Evropy (= návrat k minulé praxi).
 
3. Státy, které chtějí, dělají více
Tzv. vícerychlostní Evropa, např. v otázce daní a pravidel v sociální oblasti. Zachová se jednota EU a zároveň je dovoleno státům, kteří si to přejí, pokročit v integraci dále. Nese to s sebou nejasné právní postavení těch, kdo nežijí ve státě, jehož občanství mají, ale v jiné zemi, která postoupila v integraci dál.
b) = 1b. + Některé země navíc svoji spolupráci prohloubí.
 
4. Méně Evropy, zato efektivněji
a) Musely by se jasně vymezit pravomoce mezi Evropskou unií a členskými státy. Oblasti, v nichž není žádný velký přínos ze strany Evropské unie, mají být ponechány členským státům.
b) Systematická spolupráce v oblasti správy hranic, azylové politiky a boje proti terorismu.
 
5. Dělat mnohem více společně
a) Scénář, který znamená efektivnější rozhodovací mechanismus. Velká část evropského obyvatelstva se ho ale zdráhá přijmout.
b) = 4b.
Je docela možné, jak už to tak bývá, že dojde k naplnění více scénářů najednou v různém čase, že se rozběhlé procesy budou různě křížit a prolínat. Který z výše uvedených scénářů má vaše sympatie? Odpovědi nám pište na e-mail: hlas@kdu.cz.
kategorie Nový hlas