KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Obzory NH: Obzory: Děti si nelze kupovat jako hračky
Zpět

NH: Obzory: Děti si nelze kupovat jako hračky

Přidáno 8. 3. 2018
Jan Gregor 

Byla to událost, která ovlivnila prezidentské volby. Kandidát Pavel Fischer odpovídal na besedě v Blansku na otázku týkající se nálezu Ústavního soudu z 29. června 2017. Senát ÚS v létě 2017 přiznal dvěma gayům žijícím v Kalifornii rodičovská práva i podle českého práva. 

Nejen podle mého názoru jednali soudci K. Šimáčková, D. Uhlíř a T. Lichovník za hranicí Ústavy. O co tu vlastně jde? Velmi stručně: Dva homosexuální manželé si nechali v náhradní matce v Kalifornii počít a odnosit dítě. Jelikož zákony státu Kalifornie umožňují utajení spermatu dárce, neví se, kdo je otcem, a v rodném listu dítěte jsou proto uvedeni oba. Protože jeden z otců je Čech a jezdí se svou kalifornskou rodinou čas od času do Česka, považoval z důvodu nejlepšího zájmu dítěte za nutné, aby byla kalifornská rodičovská práva obou otců k dítěti akceptována českým právem. Senát vedený Kateřinou Šimáčkovou rozhodoval na základě jeho stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Jeden z mála právníků, který se proti rozhodnutí českého Ústavního soudu kriticky ozval, byl Ivo Telec, profesor občanského práva a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (článek „Kritický pohled na nález Ústavního soudu: uznání kalifornského rodičovského statusu stejnopohlavního manžela“ z 28. 7. 2017 je dostupný na serveru zdravotnickepravo.info). Jeho argumentace se zde držíme.

Rozhodnutí Ústavního soudu staví na nejlepším zájmu dítěte, protože by prý hrozila právní nejistota v případě občasných návštěv. Profesor Telec porovnává dvě vzájemně kolidující hodnoty, s nimiž se Ústavní soud vypořádával. Tou první je nejlepší zájem dítěte, tou druhou výhrada veřejného pořádku. Náš právní řád totiž neumožňuje napsat do rodného listu dva otce. Ivo Telec správně zdůrazňuje, že „se nejedná o žádnou nechtěnou mezeru v českém právu, ale o zákonodárně-politický záměr, který lze vyvodit z českého zákonodárného kontextu“ úpravy civilního stavu lidí.

Otázka zní: Bylo možno k hodnotě nejlepšího zájmu dítěte dojít tak, aby se dbalo šetrněji na hodnotu veřejného pořádku? Tedy na to, že podle platné české právní úpravy není dovoleno, aby za rodiče byli prohlášeni dva stejnopohlavně orientovaní lidé? Profesor Telec odpovídá, že ano. Na kalifornskou právní úpravu se nemusel brát takovýto ohled, protože české zákony umožňují užívat institutu osoby blízké. Nikomu totiž nelze bránit, aby vykonával péči o dítě.

Ivo Telec trefně upozorňuje ještě na jednu dimenzi takovéto aplikace kalifornského práva. Dospělí rodiče jednali od počátku bezohledně vůči právu i zájmu dítěte. Od počátku věděli, že se dotýkají práva dítěte znát svoje rodiče. Profesor Telec zmiňuje i přirozený argument, že v nejlepším zájmu dítěte je láska mateřská a otcovská, kterou společně s láskou prarodičů nemůže nic plnohodnotně nahradit.

Shrnujeme. Vývoz kalifornského vynálezu stejnopohlavního rodičovství je zejména kvůli právu dítěte znát svoje rodiče prostě špatně. Ústavní soud nezohlednil dostatečně jiné možnosti řešení problému a svůj krok učinil Parlamentu navzdory. Dejme na závěr slovo opět prof. Telecovi: „I kdybychom snad jakkoli právně smyšleně, sociálně inženýrsky, biomedicínsky, ideologicky a politicky byli ochotni konstruovat formálně právní, nikoli přirozené rodičovství muže a muže (nebo ženy a ženy), nikdy tím nevymažeme ze světa přirozenost mateřství a otcovství. ... Děti si nelze kupovat v nákupním košíku jako hračky. I kdyby to bylo biomedicínsky a inženýrsky jakkoli možné a snad i cenově dostupné na trhu. Je-li něco potenciálně technicky nebo vědecky možné, neříká to ještě nic o tom, je-li to objektivně spravedlivé, v našem případě zejména ohleduplné v poměru k slabšímu, který je ještě duševně a tělesně nezralý, resp. teprve počatý. Jestliže kalifornský právní stav představuje vyvolání zla v právním smyslu (dotčení práva a právního zájmu dítěte), nelze účinky právního zla územně rozšiřovat na české (ani jiné) státní území (...). Prvotní kalifornský stav nepředstavoval žádnou volbu mezi stejnopohlavním právním rodičovstvím, anebo sežráním dětí vlky v hlubokém lese. Ani omylem nešlo krajní nouzi, nýbrž o záměr.“

Autor je právník a předseda Mladých křesťanských demokratů. Text vznikl ve spolupráci s Pavlem Marešem.

kategorie Nový hlas