Nový Hlas - zpravodaj KDU-ČSL

Vítejte na internetových stránkách pravidelného zpravodaje KDU-ČSL. Naleznete zde celá vydání tištěné podoby časopisu a další bonusové materiály.

Co je Nový HLAS?

Nový HLAS je zpravodaj KDU-ČSL. Je určen na prvním místě členům KDU-ČSL, jejich rodinám, přátelům a známým a všem, kdo sympatizují s KDU-ČSL.

Nový HLAS poskytuje informace o činnosti lidoveckých politiků a političek v Parlamentu a ve vládě. Publikuje aktuální politické komentáře i zprávy z českých a moravských krajů od lidoveckých starostů a zastupitelů. Součástí každého čísla je příloha „Obzory“ pro křesťanskou kulturu a konzervativní politiku. Prostor dává též impulsům od lidovecké mládeže (Mladí lidovci, Mladí křesťanští demokraté), žen (Sdružení žen KDU-ČSL) a seniorů (Sdružení křesťanských seniorů).

Nový HLAS vychází 5x ročně, zpravidla koncem února, koncem dubna, koncem června, koncem září a koncem listopadu. Uzávěrka každého čísla je měsíc před těmito daty: tedy konec ledna, konec března, konec května, konec srpna a konec října. Minimálně 1 číslo ročně přichází na adresu všech registrovaných členů KDU-ČSL.

Kontakty

Vydavatel: Nový HLAS, s. r. o., Karlovo nám. 5, Praha 2, 128 01
Jednatel: Nový HLAS, s. r. o.: Pavel Hořava

Adresa redakce:
Nový HLAS - zpravodaj KDU-ČSL, Karlovo nám. 5, Praha 2, 128 01
Web: hlas.kdu.cz
E-mail: hlas@kdu.cz
Telefon: 226 205 309
Č. účtu: 1942993389/0800

Šéfredaktor: Pavel Mareš
Spolupracovnice redakce: Hana Hlavinková
Typografie: Josef Karhan

Tiskne: Tisk Kvalitně, s. r. o., Sokolovská 971/193, 190 00 Praha 9

Registrační číslo: MK ČR E 6611
ISSN: 12 13 –7049