sance-pro-vsechny-dluzniky-web.png


Marek-Vyborny.png
„Když jsme v KDU-ČSL vytvářeli koncept Milostivého léta, mysleli jsme při tom na všechny zodpovědné dlužníky, kteří si přejí zbavit se své exekuce, ale brání jim v tom vysoké příslušenství dluhu. Návrh tohoto projektu se nám jakožto předkladatelům podařilo prosadit z tehdy ještě opozičních lidoveckých řad letos v červenci. A já musím říct, že mám velkou radost z toho, jak hojně je dnes využíván a kolika lidem již pomohl z tíživé životní situace. Reálně má Milostivé léto potenciál usnadnit cestu z dluhové pasti až čtvrt milionu dlužníků. Velmi mě těší, že se nám také podařilo překonat právní nejasnosti ve výkladu VZP a do projektu ji plně zapojit. Jsem též velice rád, že se Milostivého léta z vlastní iniciativy účastní i mnohé soukromé společnosti, jako např. Česká spořitelna, Komerční banka, Air Bank či Home Credit. Moc si jejich pomocné ruky podané dlužníkům vážím. Je to šance na #NovyRestart!“ Marek Výborný, poslanec a autor zákona. Co je to Milostivé léto?

Milostivé léto je ojedinělou příležitostí, jejímž prostřednictvím stát umožňuje svým dlužníkům zbavit se exekucí. Je potřeba jen zaplatit, příp. doplatit dluh v původní výši a poplatek exekutorovi. Dlužníkovi jsou pak odpuštěny veškeré úroky, poplatky z prodlení, náklady na vymáhání apod.

Je možné využít tuto akci na více exekucí?

Ano. Za splnění veškerých podmínek je počet exekucí, u nichž lze tímto způsobem příslušenství odpustit, neomezený.

Na které exekuce se Milostivé léto vztahuje?

Jedná se o exekuce, jejichž věřitelem je stát, obec či organizace, v nichž má stát většinový podíl. Konkrétně jde např. o Pražskou energetiku, Pražskou plynárenskou, ČEZ, nemocnice, dopravní podniky, Mosteckou bytovou, Českou televizi, Český rozhlas atd. V praxi se nejčastěji jedná o dluhy vzniklé jízdou „načerno“, neplacením energií, neplacením nájmu v obecním bytě apod.

Kterých exekucí se Milostivé léto netýká?

Milostivé léto se nevztahuje na exekuce, jejichž věřitelem je soukromý subjekt. Z tohoto pravidla však existují výjimky (viz níže). Dále jej nelze použít v případech, kdy exekuce není vedena soudním exekutorem, ale např. okresní správou sociálního zabezpečení či finanční správou.

Jsou do Milostivého léta zapojeny i některé soukromé společnosti?

Ano, mnohé společnosti se k projektu připojily z vlastní iniciativy, mezi nimi např. Home Credit, Air Bank či Komerční banka. Jejich podmínky se však mohou od těch všeobecných významně lišit, proto je třeba nejdříve danou společnost kontaktovat a zjistit si veškeré požadavky.

Mohu této akce využít, jestliže jsem v oddlužení?

Ne, lidé v insolvenci Milostivé léto využít nemohou.

Vztahuje se projekt i na penále u zdravotních pojišťoven?

Milostivé léto se s jistotou vztahuje na penále u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Co se ostatních zdravotních pojišťoven týče, situace ještě není zcela objasněna. Doporučujeme proto počkat na její budoucí vývoj.

Jak konkrétně Milostivého léta využít?

Nejdříve je třeba informovat exekutora o tom, že se chcete do Milostivého léta zapojit, a požádat ho o sdělení výše dlužné částky. To vše se doporučuje učinit doporučeným dopisem. Exekutor Vás následně vyrozumí o výši dluhu, a to zpravidla do 30 dnů. Následně musíte tuto částku společně s výše zmíněným poplatkem exekutorovi zaplatit.

Dokdy lze této možnosti využít?

Platba musí exekutorovi dojít do 28. ledna 2022. Vzhledem k tomu, že exekutoři mohou být velkým počtem žádostí zahlceni, doporučuje se potřebné kroky podniknout co nejdříve.

Kolik je třeba celkem zaplatit?

Exekutorovi je třeba zaplatit (popř. doplatit) původní dlužnou částku a poplatek ve výši 908 Kč, který představuje náhradu nákladů exekutora.

Kde najdu spisovou značku své exekuce?

Spisovou značku naleznete v exekučním příkazu. Nemůžete-li ho najít, zjistíte ji z Centrální evidence exekucí. Výpis lze získat on-line formou nebo prostřednictvím Czech POINTu, tedy na obecním úřadu nebo na poště. Tento výpis stojí 60 Kč.

Kde zjistím jméno svého exekutora?

Jméno exekutora naleznete v exekučním příkazu.

Stáhněte si vzorový dopis