KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Lidovecká média Nový hlas Téma čísla NH: Téma čísla: KDU-ČSL na straně rodičů
Zpět

NH: Téma čísla: KDU-ČSL na straně rodičů

Přidáno 29. 4. 2022
Práce na reformě penzí začínají

Ministr Jurečka ustavil poradní tým, který má připravit důchodovou reformu. Cílem je zajistit budoucí adekvátní důchody a časově i finančně stabilní systém. Vše musí být také srozumitelné, abychom měli jasnou představu, kolik budeme přispívat a kolik čerpat. Klíčové problémy reformy jsou podpora rodin, flexibilita práce a penze pro náročné profese. Ministr šel kvůli času cestou užšího akceschopného týmu ekonomických odborníků a zástupců politických stran. Členy týmu jsou ekonomičtí experti, zástupci koaličních stran a zástupci ministerstev.
Šárka Jelínková: Rodina v centru pozornosti

Jsem velmi ráda, že nejdůležitější programová priorita KDU-ČSL – rodina, podpora rodičovství a zodpovědná, citlivá sociální politika – je v programovém prohlášení vlády zastoupena velmi významně. Už z opozičních lavic se nám podařilo prosadit zvýšení daňových slev na děti, společné zdanění manželů nebo navýšení důchodu pro maminky (500 Kč za vychované dítě). Teď máme jedinečnou šanci pokračovat.
Klíčový je úvod programového prohlášení: „Rodina a její stabilita je důležitou hodnotou a pro vládu významnou prioritou.“ Zavázali jsme se, že podpoříme flexibilnější pracovní úvazky rodičům a nabídneme jim větší možnosti, jak slaďovat rodinný a profesní život, aby se mohli více věnovat svým nejbližším. Jde jak o čas trávený s dětmi, tak o čas péče o naše blízké.
Programové prohlášení definuje nástroje, které zajistí, aby práce a náklady spjaté s výchovou dětí a péčí o blízké osoby neznamenaly propad životní úrovně. Nabídneme rodinám větší škálu podpor, aby rozdělení péče v rodině bylo flexibilnější. Rodičovský příspěvek budou moci čerpat i prarodiče. Plánujeme rozšířit nabídku služeb pro děti, zachovat dětské skupiny a podpořit služby péče o nejmenší děti. Zajistíme dostatečné kapacity pro školní kroužky a mimoškolní aktivity.
Nezapomeneme na specifické potřeby rodin samoživitelů, rodin s více dětmi i rodin s handicapovanými osobami. Zpřehledníme síť poradenských zařízení pro rodinu v krizi. Zaměříme se i na primární prevenci, tj. na posilování partnerských a manželských kompetencí. Vláda se také zavázala, že při změnách legislativy budou napříč agendami a ministerstvy zohledněny potřeby rodiny.
Rodina ve všech svých etapách i mezigenerační solidaritě má v této vládě velkou podporu! Dobrou zprávou pro KDU-ČSL je to, že máme ministra práce a sociálních věcí, svoje předsedy výborů pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně a Senátu i předsedkyni sněmovní Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti.
KDU-ČSL může po těchto volbách ovlivňovat sociální a rodinnou politiku jako nikdy v historii! Kéž zvládneme výzvy, před kterými dnešní rodiny stojí. Využijme velký potenciál během vládnutí, ale také už při nadcházejících senátních a komunálních volbách!

Šárka Jelínková, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL

----------------------- 

Marie Jílková: Více volna pro rodiče

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je pro mnoho rodičů velkou výzvou. Hlavně kvůli prodloužené pracovní době nebo měnícím se rozvrhům pracovní doby. To má negativní dopad na možnost trávit čas s dětmi. Lidovecká poslankyně Marie Jílková proto přišla s návrhem, aby si rodiče do 8 let věku dítěte mohli vybrat dva měsíce volna.
Úprava rodičovského volna navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 (z 20. 6. 2019) o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Dovolenou by mohli čerpat všichni rodiče v zaměstnaneckém poměru. Právní úpravu by měla Sněmovna přijmout do srpna 2022.
„Čas strávený s dětmi je to nejcennější, co jako rodiče máme. Tento návrh chce zakotvit 2 měsíce volna pro rodiče dětí do věku 8 let – a mohou ho využít oba rodiče. Tedy na 1 dítě do 8 let může matka vyčerpat dva měsíce a stejně tak dostane 2 měsíce i otec. Z vlastních zkušeností vím, jak je tenhle čas potřebný třeba během letních prázdnin. Chceme dát rodičům šanci užít si své rodičovství. Zejména sólorodiče mají veliký problém pokrýt letní prázdniny svojí řádnou dovolenou. Existují případy, kdy před prázdninami musí dát výpověď v práci, aby se přes léto mohli starat o své děti,“ vysvětluje Marie Jílková (KDU-ČSL).
Volno se týká rodičů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, OSVČ se řeší. "Chceme, aby si rodiče mohli 2 měsíce dovolené vybírat po dnech nebo týdnech. Každá rodina je jiná a má jiné potřeby, snažíme se proto o maximální flexibilitu," zdůrazňuje Jílková. Nejvhodnější technické řešení je nebyrokratické. "Nechceme jít cestou dávky vyplácené Úřadem práce nebo ČSSZ. Rodina a rodičovství není sociální případ! Je to běžná životní situace, kterou zažívá většina z nás," upozorňuje Jílková a dodává, že tyto dva měsíce dovolené by byly propláceny formou náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem – ta by mu byla vrácena formou slevy na odvodech na sociální pojištění.

 
kategorie Nový hlas