Zpět

NH: Téma čísla: Bydlení

Přidáno 6. 7. 2024
Jiří Horák
  • Na co se má KDU-ČSL cíleně orientovat?
  • Bydlení pro střední třídu
  • 15 miliard ročně na výstavbu

Miluše Horská
  • Zákon o podpoře bydlení pomůže potřebným
Horák: Na co se má KDU-ČSL cíleně orientovat?
S blížícími se krajskými a sněmovními volbami si stále více členů uvědomuje problém nízkých preferencí KDU-ČSL. Příčin je několik. Hovoří se o nevyhraněné hospodářské politice vůči ODS, které až příliš často ustupujeme. O nevhodném výběru ministerstev. O nezřetelném postoji strany k daním či migraci. O nepopulární důchodové reformě nebo snížené valorizaci důchodů, která sice musela přijít, ale vzala nám starší tradiční voliče. Na druhou stranu je nutno říci, že kroky MPSV jsou nezbytné. Laciné nápady populistů z ANO a SPD (0% DPH na energie a potraviny; valorizace důchodů nad zákonnou povinnost; zastropování cen pohonných hmot aj.) by naši zemi vedly k hospodářské katastrofě. Po dvou těžkých letech přicházejí nyní optimistické zprávy: ekonomika roste, zvyšují se reálné příjmy, inflace se vrátila k 2 %, ceny energií klesají. Z dlouhodobého hlediska se vládní kroky mohou jevit jako dobré, snad si to uvědomí i část ztracených voličů.
Pomůže to ale konkrétně KDU-ČSL? Obávám se, že bez jasných programových a politických priorit nikoli. Lidovečtí politici a političky jsou zvyklí z komunálu a z krajů pilně odpracovat každodenní úkoly a řešit všechny možné starosti a problémy spoluobčanů. Úspěšná celorepubliková politika je jiná. Strana musí vybrat několik zásadních témat a ty propagovat. Opatřeními „od Šumavy k Tatrám“, desítkami zákonů i drobných zlepšení, dotacemi, „změnami parametrů“, jakkoli prospěšnými, si pozornost voličů nezískáme. Na republikové úrovni lidé volí strany pro velká, celospolečenská témata.
 
Bydlení pro střední třídu
Co by mělo být takovým lidoveckým tématem? Vizí pro celý národ? Lidé podle průzkumů považují za zásadní problém naší země nedostupné bydlení. U mladé generace je to naprosto nejnaléhavější problém. A není divu. Bydlení je u nás podle statistik nejdražší v celé EU. Piráti, kteří ho mají na starost, s ní nepohnuli a ani nepohnou. Pojďme se jí chopit my! Podpořme masivní výstavbu dostupného nájemního bydlení pro střední třídu! Výrazné navyšme prostředky na dotační program „Dostupné bydlení“, spuštěný letos Státním fondem podpory investic. Program slouží pro výstavbu a rekonstrukci dostupného nájemního bydlení. Do roku 2026 je na tento dotační program vyčleněno jen 7 miliard – formou přímých dotací a výhodných půjček na výstavbu bytů s regulovaným nájmem pro města, obce a investory a s udržitelností 20 let.
 
15 miliard ročně na výstavbu
Prosaďme jako KDU-ČSL navýšení podpory tohoto programu aspoň na 15 miliard Kč ročně. Podpoříme tak roční výstavbu 10 000 nových bytů (jak jsme se zavázali v programu KDU-ČSL i programovém prohlášení vlády). Dále je nezbytné podpořit družstevní výstavbu. V daňové oblasti zvýhodněme dlouhodobé pronájmy oproti pronájmům krátkodobým. Připravená máme i další opatření.
Lidovcům toto téma sluší a lidé nám ho uvěří. Mluvit o konzervativních hodnotách a rodině k lidem, kteří nemají kde bydlet, je směšné. Slogan „Postavíme ročně 10 000 bytů s dostupným nájmem pro lidi“ pochopí každý. Pokud se tématu nechopíme my, udělá to dříve nebo později někdo jiný. A to by nebyla dobrá zpráva pro nás ani pro tuto zemi.  
Jiří Horák, poslanec, člen Celostátního výboru KDU-ČSL
 
Horská: Zákon o podpoře bydlení pomůže potřebným
Velmi vítám politickou a společenskou shodu na zpřísnění definice znásilnění. Ročně se jich v Česku spáchá až 12 000, ale soudy pachatele stále neumí potrestat. Tři čtvrtiny pachatelů trestného činu týrání osoby, žijící ve společném obydlí, totiž odcházejí od soudu s podmíněným trestem.
Pro oběti tím násilí často nekončí. Proto důrazně volám po tom, abychom urychleně přijali i zákon o podpoře bydlení. Pomůže totiž i těmto obětem. Ptáte se možná jak. Zajistí pro ně nouzové ubytování. Násilí v domácnostech je totiž zesíleno nevyhovujícím bydlením a nemožností oběti společnou domácnost opustit. Zákon o podpoře bydlení je dobrým záměrem a dobrou investicí. Už za ět let díky němu veřejné rozpočty celkově ušetří. Pomůže nám omezit obchod s chudobou a zastavit raketový růst výdajů, které jdou na příspěvky na bydlení. Na jeho přijetí je nejvyšší čas.
Miluše Horská, senátorka, předsedkyně Výboru pro sociální politiku