KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Lidovecká média Nový hlas Slovo předsedy NH: Slovo předsedy: Dávejme lidem naději na lepší život
Zpět

NH: Slovo předsedy: Dávejme lidem naději na lepší život

Přidáno 29. 9. 2023
Marian Jurečka k aktuálnímu dění v KDU-ČSL a domácí politice
 
Milí přátelé, bratři a sestry,
pokaždé když si sednu, abych napsal úvodní slovo do čerstvého čísla našeho lidoveckého čtvrtletníku, chci otevřeně popsat, co se stalo od minulého čísla – jak se mi jeví současná situace, co nás čeká a co je naším úkolem příští měsíc, půlrok, rok.
 
Nejprve šok, pak zdravé odhodlání
Pojďme tedy k věci. Začátkem léta jsme dostali pořádně studenou sprchu – vyšel průzkum, který samostatné KDU-ČSL připsal pouhá dvě procenta voličských sympatií. Mnohými to otřáslo. Není snadné být předsedou partaje, o které novináři píšou jako o marginální. Myslím ale, že se z prvotního šoku záhy vyklubalo odhodlání, že to takto nemůžeme nechat. Jak mi napsal v esemesce jeden známý: Ano, dostali jsme kopanec, ale je lepší dostat ho teď než dva měsíce před volbami. Šok, který se podobal situaci KDU-ČSL v roce 2010, způsobil i v současnosti vzmach a odhodlání s tím – hlavně se sebou – něco udělat.
 
Lidovci výraznější ve vládě
Marek Výborný nastoupil na ministerstvo zemědělství a po 100 dnech působení snad můžeme pravdivě konstatovat, že očekávání s ním spojená se naplňují. Rychle si získal respekt všech důležitých aktérů v resortu i médií a komentátorů. Jsem rád, že naše účast ve vládě je daleko výraznější než dříve. Děkuji Markovi a Petrovi za jejich práci a doufám, že naše práce ve prospěch lidí této země i našeho státu se zúročí a přinese nám pozitivní body.  
 
Důležitá vnitřní debata
Uvnitř strany přes léto pokračovala interní programová debata, která vyvrcholila dvoudenním setkáním v Praze 8. a 9. září. Zvláštní příloha tohoto Nového HLASu popisuje, co se dělo, k čemu jsme se dobrali a kdo nám s tím pomohjl. Krajně důležité v době izolovaných anonymních výkřiků na sociálních sítích bylo vzájemné setkání, kultivovaný dialog a všemi chtěné směřování k jednomu cíli. Viděl jsem více než čtyři sta lidí na místě a vím o dalších tisících, kterým není postavení KDU-ČSL na politické scéně lhostejné. V tom je naše výhoda a to je naše síla! Nepropadejme prosím pesimismu, není na místě.
Nesmírně vděčný jsem také za sílící debatu o hodnotovém zakotvení naší strany – křesťanské demokracie. Jsme stranou početnou a je zcela přirozené, že v ní existují různorodé myšlenkové proudy. Někteří z nás zdůrazňují hodnoty vycházející z křesťanské víry. Pro jiné je důležitá ochrana životního prostředí. Jiní kladou důraz na sociální akcent naší politiky. Dalším leží na srdci vyrovnané hospodaření bez dluhů. Všechny tyto proudy do lidové strany patří, a co je důležitější, všechny dohromady nás obohacují.
 
Svoboda, tolerance, odpovědnost
Pozor na vzájemné nálepkování. Projevujme toleranci a přejme druhým svobodu v duchu odpovědnosti. Nevyjadřujme se o nikom s despektem a prudkostí, když se nám nelíbí jedna nebo dílčí část jeho názorů. Nesmějme se těm, kdo politiku chápou jako formu lásky k druhým a chtějí se před schůzí či setkáním pomodlit. Modlitba za vlast a za svornost je něco, čeho si máme hluboce vážit a pro co máme vytvořit prostor. Na druhou stranu zcela jistě není vhodné, abychom kohokoli při vstupu do strany „kádrovali“, ptali se, proč nechodí do kostela, nebo dokonce proč není věřící. Víra je přece dar a ten musí být dán.
 
Chci být předsedou strany, která...
Chci být předsedou strany, v níž umíme vést kvalitní, argumenty podpořenou, odstíněnou debatu o hodnotových otázkách. Chci být předsedou strany, která se se stejnou vášní a energií věnuje ekonomickým a sociálním tématům. Chci být předsedou strany, která dá lidem naději, že budou žít v lepších podmínkách. Jedině pozitivní vize společnosti bez osobních vnitrostranických šarvátek nám přinese dlouhodobý úspěch. Dělejme pro to maximum.
 
Pěkné a povzbuzující čtení
Vám přeje
Marian Jurečka