KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Lidovecká média Nový hlas Obzory NH: Obzory: Životní prostředí chráníme pro člověka
Zpět

NH: Obzory: Životní prostředí chráníme pro člověka

Přidáno 15. 4. 2024
KDU-ČSL jedná zeleně, solidárně, inovativně a lokálně / Petr Hladík

Přístup křesťanské demokracie k ochraně přírody není aktivistický ani alarmistický. Je založen na hlubokých tradičních hodnotách, které respektují přírodu jako Boží stvoření a zdůrazňují lidskou odpovědnost za její ochranu. Přístup lidovců je založen na křesťanské etice a správcovství, ne na politickém liberalismu. Náš zelený konzervatismus má v centru pozornosti člověka. Chrání životní prostředí pro člověka.
Na následujících řádcích shrnu čtyři základní principy, proč je lidovecký přístup k ochraně přírody unikátní a proč přináší obrovské příležitosti pro prezentaci KDU-ČSL.
 
1. Odpovědný přístup = NE strašení
Některé formy environmentálního aktivismu mají zálibu ve strašení a působí alarmisticky. Postoj křesťanské demokracie je založený na odpovědnosti. Zacházejme rozumně a promyšleně s přírodními zdroji, aby byly dostupné i pro budoucí generace. Buďme rozvážní a nešiřme paniku. Chraňme půdu a voduy, pestrou krajinu, živou přírodu, jako například opylovače, protože bez opylovačů, zdravé půdy a dostatku vody nedokážeme předat naši planetu v pořádku budoucím generacím.
 
2. Subsidiarita = lokální řešení, zapojení komunity
K efektivní ochraně přírody vede také základní princip křesťanské sociální nauky – subsidiarita. Subsidiarita v životním prostředí znamená lokální řešení a zapojení komunit, spolků a jednotlivců do veřejného dění. Tohle nám lidovcům dlouhodobě sluší a jsme v tom opravdu dobří. Nesmíme se za to stydět! V obcích po celé České republice máme řadu skvělých a aktivních členů či sympatizantů, kteří se nebojí vyhrnout si rukávy. Řada z nich jsou starostové, místostarostové a zastupitelé. Za všechny jmenuji dva: Ondřeje Mikmeka ze Slatinic a jeho projekt energeticky soběstačné obce nebo Jana Brožka z Černovic se skvělým projektem na využívání dešťové vody pro závlahu veřejné zeleně. Nesmíme se stydět za tyto pozitivní konkrétní kroky a inovace. Příklady táhnou. I to je důvod, proč všichni tři lidovečtí ministři tak aktivně jezdíme do regionů a pomáháme propagovat tuto dobrou práci. 
 
3. Solidarita = sociální přístup, investice dostupné pro každého
Problémy, jako je změna klimatu, vyžadují širší mezinárodní spolupráci a sociální přístup. Solidarita je nezbytná, sami tyto problémy nezvládneme. To ovšem neznamená, že sedíme v koutě se založenýma rukama, naopak aktivně spolupracujeme na mezinárodním poli. Pro jiné státy jsme rovnocenný partner se sebevědomým názorem. Klíčové je, aby se ke změnám spojeným s odchodem od uhlí a dalších fosilních zdrojů přistupovalo rozumně, s jasným plánem a sociálně. Postaráme se o ty nejzranitelnější. Změny, které přicházejí, nedopadnou na rodiče s dětmi, seniory a další potřebné. I proto přicházíme s moderními investičními nástroji, jako je Nová zelená úsporám light, Oprav dům po babičce atd., které pomáhají lidem změny zvládnout.
 
4. Inženýrská země = chrání své životní prostředí
Ochrana životního prostředí nejde proti ekonomickému růstu. Jakýkoli rozvoj je založený na vyhledávání příležitostí. Zelená modernizace je příležitostí, abychom zachovali konkurenceschopnost České republiky a vytvářeli zde nové, lepší pracovní podmínky. Česko musí dále zůstat inženýrskou zemí. Nebojme se investičních příležitostí a technologických inovací! Pracujme na úsporných opatřeních. Lidovecká politika hledá způsoby a cesty dlouhodobé prosperity a zdraví přírody i společnosti. Tím ochráníme přírodní zdroje a zároveň podpoříme naše hospodářství.
Čtyři teze ukazují jasný hodnotový základ lidovecké politiky v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Všechny čtyři mají podporu široké veřejnosti. Lidé hledají klidnou sílu, která je provede složitou dobou a dá jim naději do budoucna. KDU-ČSL má ambici být tímto průvodcem.
Autor je ministr životního prostředí a místopředseda KDU-ČSL.
 
 
Papež František: Blížíme se k bodu zlomu?
„... svět, ve kterém žijeme, se hroutí a možná se blíží k bodu zlomu. Bez ohledu na tuto hrozbu navíc není pochyb, že dopady klimatické změny budou stále více ohrožovat životy mnoha lidí a rodin. Důsledky pocítíme v oblasti zdravotnictví, zaměstnanosti, přístupu ke zdrojům, bydlení, nucené migrace i jinde.“ Laudate Deum, č. 2.
„Chce-li člověk nahradit Boha, stává se sám pro sebe nejhorším nebezpečím.“ Laudate Deum, č. 73