KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Lidovecká média Nový hlas Obzory NH: Obzory: Manželství, partnerství a společenský konsenzus
Zpět

NH: Obzory: Manželství, partnerství a společenský konsenzus

Přidáno 15. 8. 2022

V Parlamentu se opakují pokusy o změnu definice manželství. Vyvolává to ostré kulturně hodnotové debaty a spory o této základní hodnotě naší civilizace. V programovém prohlášení koalice SPOLU a PIR/STAN přitom o manželství pro stejnopohlavní páry nic nenajdeme, mluví se zde o doplnění práv registrovaných partnerů. Jak tedy číst snahy politiků STANu a Pirátů a o co fakticky běží? Pro Nový HLAS vysvětluje Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Neměnná pozice KDU-ČSL
Téma pokusů o redefinici manželství je pro mnohé z nás citlivé. Pozice KDU-ČSL se v ničem nemění. Respektujeme a hájíme manželství jako svazek muže a ženy. Na tom je shoda. Diskusi vedeme o tom, zda tuto definici (tak jako některé jiné státy) máme mít v ústavním dokumentu – u nás v Listině základních práv a svobod. Předně říkám, že většinu lidí v současné době trápí úplně jiné věci. Pro vládní pětikoalici platí, že jako celek toto téma otevírat nebude, ponechává ale prostor pro svědomí každého poslance – a to jedním i druhým směrem. Oživení tématu v době energetické krize, inflace atd. považuji ovšem obecně za nerozumné.
Na vládu přišel poslanecký návrh od poslanců PIR/STANu, ANO a TOP09. Ta ho tak jako jiné poslanecké návrhy projednala a zaujala k němu neutrální stanovisko (ani pro, ani proti). Tento postoj vlády odpovídá koaliční smlouvě. Vidíme-li poslance Pirátů, jak se na sociálních sítích chlubí a fotí s tím, že návrh prošel vládou, je to jen „chytristika“. Nebylo vládou dáno negativní stanovisko, to je vše.
KDU-ČSL společně s poslanci z ODS, ANO a TOP09 připravuje návrh na ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy. Náš návrh se týká manželství, nikoli jiných forem soužití dvou lidí, jako jsou např. registrované páry. Na nikoho neútočíme, pouze deklarativně podtrhujeme hodnotu manželského svazku. Už jsme tento postup jednou absolvovali. Současná důvodová zpráva je ovšem oproti roku 2019 výrazně doplněná a doplněná o aktuální odkazy na diskusi z minulého volebního období.
 
Manželství „pro všechny“ vs. nerovnosti u registrovaných partnerů
Se skupinou liberálních poslanců nevedeme závod. Náš návrh mají k dispozici poslanecké kluby a předpokládám, že ho podáme během prázdnin. Nebude to návrh jen KDU-ČSL, ale skupiny poslanců napříč politickými kluby vyjma SPD. Chceme totiž věcnou a slušnou diskusi, jak nás zavazuje červnové usnesení naší Celostátní konference (viz rámeček).
Za podstatné v celé debatě považuji naplnění programového prohlášení vlády ve věci narovnání nerovností pro registrované páry. Proto jsem spolu s kolegou poslancem Jiřím Navrátilem a týmem legislativců připravil návrh, který na tuto potřebu reaguje. Na rozdíl od doplnění tří slov do Listiny základních práv a svobod u manželství jako svazku muže a ženy to není tak jednoduché. Novelizovat je třeba zhruba třicet zákonů. Přesto můj tým okolo Viléma Anzenbachera návrh ve velmi rychlém čase připravil a mají ho k dispozici předsedové koaličních poslaneckých klubů. Po vzájemném odsouhlasení bude návrh prezentován, garantem za klub KDU-ČSL bude Jiří Navrátil a návrh bude předán Ministerstvu spravedlnosti. To zajistí legislativní kvalitu i standardní způsob projednání skrze vládu. Zabere to určitý čas. Prosím, abychom tento postup vzájemně podpořili.
Nakonec můj odhad, jak to všechno dopadne. S vysokou pravděpodobností návrh na „manželství pro všechny“ nebude na program jednání Poslanecké sněmovny ani zařazen. Nenajde se pro něj dostatek hlasů, i když to ona skupina poslanců nyní líčí v růžových barvách. Naproti tomu oba naše návrhy jsou poctivé, řeší problémy věcně a snaží se najít společenský konsenzus.

Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.


 
Zásadovost bez urážek a vulgarizace

  • Celostátní konference KDU-ČSL respektuje různé formy lidského soužití a jejich hodnotu a zároveň hájí manželský svazek muže a ženy jako základ rodiny s veškerým jejím posláním.
  • Celostátní konference KDU-ČSL považuje institut manželství muže a ženy za širokou veřejností vysoce respektovaný a nezastupitelný kvůli potenciálu naplnit všechny hlavní funkce rodiny.
  • Celostátní konference KDU-ČSL podporuje návrh novely Listiny základních práv a svobod, který by chránil základní stavební prvek úplné rodiny – manželství muže a ženy – a vyzývá vedení KDU-ČSL, aby iniciovalo a moderovalo jednání na úrovni koalice k naplnění programového prohlášení vlády ve věci úpravy právních podmínek pro registrované partnery.
  • Celostátní konference KDU-ČSL odmítá vulgarizaci veřejné diskuse a urážky těch, kdo ve věcech manželství hájí současný právní stav, i těch, kdo žijí v jiném než klasickém manželském a partnerském vztahu; respektovat soukromí a nepodléhat vášním ve veřejných debatách je přirozenou povinností členů KDU-ČSL.

Hlasování na Celostátní konferenci 10. 6. 2022: pro 55, proti 0, zdrželo se 7.

 
Otevřený, nikoli naivní dialog
13. 7. / Na půdě Poslanecké sněmovny se setkali zástupci KDU-ČSL a představitelé organizací, které deklarují hájení jinak vztahově orientovaných osob, a diskutovali spolu o tzv. manželství pro všechny a připravovaných krocích KDU-ČSL ve věci narovnání práv registrovaných párů (viz text Marka Výborného). KDU-ČSL zastupovali předseda Marian Jurečka a předseda a místopředsedové poslaneckého klubu Marek Výborný, Marie Jílková a Jiří Navrátil. Na druhé straně zasedla moderátorka Ester Janečková (Sbarvouven), dramatička Elena Strupková (ekumenické společenství věřících gayů a leseb Logos), právnička Lucia Zachariášová (Jsme fér) a Czeslaw Walek (Pride Business Forum). Názory na otázku adopcí dětí zůstaly rozdílné. Ukázalo se však, že má smysl diskutovat o návrzích, které po praktické stránce usnadňují život registrovaných párů.
 

kategorie Nový hlas