KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Lidovecká média Nový hlas Obzory NH: Obzory: Buďme hlasem rozumu, soucitu a naděje
Zpět

NH: Obzory: Buďme hlasem rozumu, soucitu a naděje

Přidáno 1. 12. 2023
Šéf evropských lidovců o našich křesťanskodemokratických hodnotách
 
Už přes deset let žijeme v režimu krizového řízení: globální finanční krize, pandemie a nyní skoro za humny nelítostná krvavá válka. Svět se mění rychleji než kdykoli předtím, překotný technologický pokrok přináší příležitosti i výzvy. Ne všichni ale z tohoto pokroku těží stejnou měrou. Stále více lidí v naší společnosti se cítí opuštění a pozadu. Evropa musí v dobách krize a rychlých změn chránit své občany. Krize obrací naši pozornost k tomu, co je podstatné.
 
Křesťanské hodnoty pojítkem i morálním kompasem
Co je v této době naším pojítkem a morálním kompasem? Máme prosazovat křesťanské hodnoty a oživovat evropskou ideu založenou na křesťanskodemokratických hodnotách. Křesťanská demokracie znamená dělat politiku podle křesťanských hodnot. Nejsme příznivci politických dogmat, do centra politického dění stavíme člověka. Jak říká Luigi Sturzo a katolická sociální nauka – člověk není prostředkem k dosažení cíle, ale cílem sám o sobě.
Z našeho závazku ke svobodě –⁠ dát lidem veškeré možnosti k seberealizaci –⁠ vyplývá velká odpovědnost. Neseme odpovědnost jeden za druhého i za naše společenství. … Být křesťanským demokratem znamená prosazovat politické ideje založené na odpovědnosti, svobodě, subsidiaritě a pluralismu. Díky tomuto přístupu dosáhla Evropa více a konkrétních politických cílů než kdokoli jiný. Šest let po skončení druhé světové války se De Gasperi, Schuman a Adenauer rozhodli pro evropskou integraci. Vytvořili jsme jednotný trh, a tak odbourali bariéry mezi evropskými národy. Vytvořili jsme sociální státy, založené na solidaritě a odpovědnosti. Sjednocujeme Evropu, protože v tom je naše nejlepší naděje na budoucnost. Vybudovali jsme Evropu založenou na univerzálně sdílených hodnotách. Tyto úspěchy a hodnoty inspirovalo katolické sociální učení. Věřící křesťané a jejich církve byli vždy zastánci překonávání sociálních rozdílů a mírového řešení konfliktů mezi zeměmi. V době, kdy vidíme stále více rozdělení –⁠ mezi Východem a Západem, městem a venkovem, mladými a starými, vítězi a poraženými globalizace –⁠, potřebujeme instituce založené na hodnotách a církevní komunity, které lidi spojují.
 
Solidarita místo egoismu, naděje místo strachu
Nebojme se dělat obtížná rozhodnutí, abychom vytvářeli Evropu pro lidi. Buďme hlasem rozumu, soucitu a naděje a nebojme se sekularizace. I když se v Evropě mění demografická situace, volme i nadále demokracii místo technokracie, solidaritu místo egoismu, toleranci místo nenávisti a naději místo strachu.
Stavíme mosty, kde ostatní vidí jen příkopy. Tam, kde ostatní viděli třídní boj, jsme my spojovali dělníky, zaměstnavatele a řemeslníky. … Poté co válka zničila naše domovy, pustili jsme se do stavby společného evropského domu. Takto přistupujeme k politické ideji Evropy. Křesťanské hodnoty mají význam pro křesťany, avšak principy, které ztělesňují, jako je láska, soucit a spravedlnost, oceňují a přijímají lidé různého náboženského a filozofického zaměření.
Křesťanská demokracie znamená hodnotově orientovanou politiku, která řeší problémy lidí a dává jim naději i vizi. Časy se mění a my se musíme měnit s nimi. Utvářejme náš evropský způsob života jako něco, na co můžeme být hrdí. Utvářejme Evropu pro lidi, važme si našich hodnot a prosazujme je. Bez křesťanských hodnot by evropský způsob života ztratil duši. 
Manfred Weber, předseda Evropské lidové strany a frakce EPP v Evropském parlamentu.