KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Lidovecká média Nový hlas Komentáře NH: Komentáře: Záměrné černé stavby musí pryč
Zpět

NH: Komentáře: Záměrné černé stavby musí pryč

Přidáno 8. 3. 2018
Černé stavby lidem komplikují život. Jsou vystavěné bez příslušných povolení. Stojí v místech, ve kterých stát nesmí. Hyzdí veřejný prostor nebo brání rozvoji lepší občanské vybavenosti.

V Brně by měly černé stavby odstraňovat městské části. Vyčleňování financí na tuto činnost je ale velkým zásahem do jejich rozpočtu. Lze říci, že zákonná pravidla bohužel nefungují. Fakticky se v Brně za 25 let nepodařilo zbourat jedinou černou stavbu. Vytvořili jsme proto fond a nalili do něj 10 milionů Kč. Městské části z něj teď můžou čerpat prostředky.

Důsledně vymáhat právo
Naším hlavním cílem je zvýšit vymahatelnost platných právních předpisů. Nechceme bránit rozvoji města. Chceme se zaměřit na případy závažné a záměrné. Může jít o nedodržení výšky domů v dané lokalitě, o vybudování stavby v ochranném pásmu nebo na ploše určené k jiným účelům. Proč tento důsledný přístup? Obcházení pravidel vede nezřídka k tyranizování sousedů a ti jsou nakonec nuceni se kvůli černé stavbě odstěhovat.

Městské části fond vítají. Jejich zástupci se se mnou již spojili, protože je to pro ně naděje na řešení v dlouholetých bezradných situacích. O černých stavbách vědí mnohem lépe než my z úrovně celoměstské. Je tedy logické, když chceme každé bourání předem probrat a posoudit s dotyčnou městskou částí. Je nutné se seznámit s každou konkrétní situací. Demolovat se budou jen ty stavby, na které je vydáno právně platné rozhodnutí o odstranění stavby. Zbourání budovy stojí statisíce korun. Ty budou městské části následně vymáhat. Když se jim to podaří, vrátí peníze do fondu.

Stůjme za poctivými
Věděl jsem, že odstraňování černých staveb je problém. Přesto mě překvapilo množství jednotlivých lidských osudů, které ke mně doputovaly po zveřejnění zprávy o vytvoření fondu. Když s městskými částmi odstraníme prokazatelně černé stavby, dáme tím jasné varování všem, kdo chtějí obcházet předpisy: „Můžete tvrdě narazit!“
Město je prostorem pro všechny lidi. Vždy budu stát za těmi, kteří staví podle pravidel a předpisů. KDU-ČSL musí stát na straně těch, kdo jsou poctiví a dodržují nastavená pravidla, a naopak bojovat proti nespravedlnostem a podvodům.

Petr Hladík, 1. náměstek primátora města Brna, předseda odborné komise KDU-ČSL pro efektivní správu země a komunální politiku


kategorie Nový hlas