Zpět

NH: Komentáře: Budoucnost KDU-ČSL

Přidáno 29. 9. 2023
Jak zlepšit kondici KDU-ČSL

Průzkumy preferencí nám poslední dobou nejsou nakloněny. K tomu, aby KDU-ČSL znovu posílila, nestačí jen lépe komunikovat navenek (média, veřejnost), ale i dovnitř a využívat potenciál našich členů. Naši členové mají dovednosti a znalosti, tak toho využívejme zejména v odborných komisích. My v předsednictvu musíme umět jejich stanoviska a analýzy přetavit do medializace lidoveckých stanovisek k tématům migrace, boje proti drogám, hospodaření státu aj. Nabízím zde novou aktivitu, která nám může pomoci podchytit talenty a zatraktivnit KDU-ČSL: celorepublikový systém stáží. Kdo máte zájem, pište na: stazista@kdu.cz.
Naši ministři, zákonodárci a krajští představitelé musí být v úzkém kontaktu se členy. Jezděme do krajských i okresních měst, obcí i na veřejné akce, které jsou mazivem každé fungující samosprávy. Výjezdy ať jsou ještě častější – osobní kontakt nic nenahradí. Zapojujme nečleny, například do bowlingového turnaje, turistických výšlapů se členy Orla nebo exkurzí do parlamentu. Organizujme rodinné akce. Uživatelé Facebooku ať se zapojí do uzavřené skupiny „Interní fórum“, kde se můžete podělit o svůj pohled na politiku, věcně diskutovat i získávat čerstvé informace. Pišme, diskutujme – hlavně nebuďme lhostejní.
V září proběhlo vydařené lidovecké setkání v Praze. Poctivě jsme si zde vyříkali, kdo jsme a koho chceme oslovovat, probrali naši vizi i směřování. Buďme solí země. Buďme jasní, srozumitelní a poctiví ve svém jednání poctiví.
Jan Bartošek, 1. místopředseda KDU-ČSL


 
Semkněme se a nelitujme se

V létě vyšel průzkum volebních preferencí, který mnohé znepokojil. Dovolte mi pár poznámek.
1. Nikoho z nás to netěší. Zabývá se tím opakovaně Předsednictvo i Celostátní výbor. Kde vidím příčinu já? Moc se neřídíme tím, na čem se domluvíme.
2. Velkým problémem je naše opakovaná nedisciplinovanost. Přijdeme s předem domluveným, po věcné i komunikační stránce prodiskutovaným tématem (reforma penzí; „Oprav dům po babičce“ aj.) – a tam, kde by se jiné partaje semkly jako jeden muž, máme my potřebu (patrnou i navenek) zpochybňovat sami sebe. Tak už předem přicházíme o přidanou hodnotu našich pozitivních, typicky lidoveckých témat.
3. Netáhneme za jeden provaz. Objíždíme republiku s naší penzijní reformou a vysvětlujeme svým členům, jak se v ní pamatuje na rodiny, manžele a sociálně slabší? Nebo podléháme náladám opozice a kritice komentátorů? I když máme jasné „komunikační noty“, neřídíme se jimi. Pak je ale laciné házet odpovědnost na našeho neuvěřitelně pracovitého předsedu.
4. Chybou je, že mícháme dohromady hodnoty a ideje, na nichž stojíme, a konkrétní politická témata. Odlišujme to a mějme smysl pro míru! Obojí je důležité, obojí ovlivňuje naše výsledky. O mně všichni vědí, že jsem bytostný konzervativec. Velké lidovecké setkání v září ukázalo, že o konzervativnosti KDU-ČSL není pochyb. Někteří z nás ale nemají jasno v tom, že k moderní konzervativní politice patří i respekt, svoboda atd.
5. Jsme často přehnaně sebekritičtí. Odpovědná nepopulistická politika nepřináší vyšší preference. O to víc musíme mluvit o našich pozitivních konkrétních tématech. A my je máme! Jenže je přebijeme vším možným – od Istanbulské úmluvy po manželství pro všechny... Většina lidí se ovšem kulturními válkami nezabývá a navíc ví, jakou máme pozici. Nepotřebují pořád ujišťovat. Chtějí po Klidné síle zlepšovat životní podmínky rodin, starat se o zdravé potraviny atd.
6. Spíš než smyšlený „odklon od konzervativních hodnot“ můžou za 2 % naše přešlapy a chyby. Nemůžeme dělat za druhé špinavou práci a být hlavními zvěstovateli úspor. MPSV pomáhá, ministerstvo financí škrtá. Nesmíme ztratit jednotu! Lidovecké setkání v Praze ukázalo, že jsme semknutí i tvůrčí. Nezkažme si to.
7. V jednom ze svých posledních rozhovorů mluvil Josef Lux o bolesti a životních křížích. Konkrétně a prakticky: hledat sílu, nekapitulovat, nezalézat, nelitovat se. Také náš úspěch záleží na nasazení každého z nás. My ministři se snažíme o maximální synergii. Věřím, že nepříznivý trend otočíme, ale nebude to ze dne na den. Vyžaduje to od nás ochotu přiložit ruku k dílu a trpělivost.
Marek Výborný, ministr zemědělství, bývalý předseda KDU-ČSL