KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Lidovecká média Nový hlas Komentáře NH: Komentář Marka Výborného: Manželství jako svazek muže a ženy
Zpět

NH: Komentář Marka Výborného: Manželství jako svazek muže a ženy

Přidáno 4. 6. 2021

Dostane se základnímu kameni společnosti a jedinečnému společenství muže a ženy ústavní ochrany?

Zásadní projev na téma manželství a rodiny přednesl (nejen) za lidovecké zákonodárce 29. dubna v Poslanecké sněmovně Marek Výborný. Nový HLAS přináší ty nejzásadnější pasáže.

– Chci za sebe, poslanecký klub KDU-ČSL i skupinu dalších předkladatelů jasně a srozumitelně a také slušně a kultivovaně říci, že se stavíme na stranu stabilní rodiny postavené a definované jako táta, máma a děti. Odmítáme relativizaci hodnoty manželství a představu, že by mohlo být svazkem kohokoli.

– Dnešní debata je debatou hodnotovou, ideovou. Není to debata politická. Jde nám o to, aby to, co tvoří základ stabilní rodiny, tedy manželství, nebylo jakýmkoli způsobem rozmělňováno. Zvláště na sociálních sítích jsme dnes svědky neuvěřitelných napadání, agrese, komentářů. Jsme svědky toho, že když se někdo jasně vyjádří „manželství a rodina je pro mě táta, máma a děti a tak by to mělo zůstat“, je houfně a agresivně napadán jinými diskutujícími. Máme přednášet argumenty, hájit racionálně, věcně a kultivovaně svůj postoj a názor. Nemáme sklouznout k agresi. Ta není důstojná této debaty.

– Cílem návrhu novely Listiny základních práv a svobod je doplnit ochranu rodiny na úrovni ústavního pořádku (zakotvenou článkem 32 hlavy čtvrté Listiny základních práv a svobod) o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, jímž je manželství muže a ženy. Poskytnout manželskému svazku muže a ženy jako jednomu ze základních kamenů společnosti zvláštní uznání a ústavní ochranu je v dnešní turbulentní době, v níž se setkáváme se všudypřítomnými snahami o relativizaci a bourání sebelépe osvědčených vzorů, aktuálnější než dříve. Je žádoucí, aby pravou podstatu, význam a důležitost tohoto svazku reflektoval i dokument, který zakotvuje ty nejvyšší hodnoty, na nichž stojí naše společnost a náš právní řád.

– Manželství je základní prvek stabilní rodiny. Úmyslně říkám „stabilní“, nikoliv „tradiční“, protože rodina měla jiné charakteristiky v 19. či 18. století. Nehájíme návrat do doby přísné podřízenosti ženy vůči muži. Prožívá-li rodina v dnešní době určitou krizi a erozi, není úlohou státu na její podporu rezignovat, ale tím více a intenzivněji ji podporovat. K vytváření pozitivních vzorů směřuje i naše novela. Manželství muže a ženy má potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny. Zvláště přivést na svět další generaci a vychovat ji v nenahraditelné, vzájemně nezastupitelné a komplementárně působící mateřské a otcovské lásce i vzoru. Institut manželství muže a ženy, který se v průběhu dějin mimořádným a dlouhodobým způsobem osvědčil, si zasluhuje nejvyšší ochranu a úctu, a nikoli svévolné experimenty a pokusy „vylepšit“ a přetvořit jej podle momentálních trendů. Manželství je jedinečné společenství muže a ženy s nezastupitelnou hodnotou. Je to dar a poslání.

– Manželství není právem. Jeho účelem není ošetřit vztah dvou lidí, kteří se mají rádi. Není to něco, co by mělo vytvořit formu pro láskyplný vztah dvou lidí. Lásku nelze spoutat zákony. Stát nemá co upravovat emocionální citové vztahy. Je svobodným rozhodnutím každého, s kým žije v partnerském soužití. My zákonodárci nemáme lézt lidem do ložnice.

– Nevedeme debatu o právech menšin, ale o hodnotách. Na nikoho neútočíme. Odmítáme různá přízviska o homofobech a podobně. Nikomu neupíráme jakákoliv práva. I proto, že si vážíme každého člověka, respektujeme různé formy lidského soužití, jejich hodnotu. Hájíme manželský svazek, který je základem rodiny s veškerým jejím posláním.

– Nevedeme debatu o právech dítěte. Dítě je darem. Lidský život je dar a jako takový se nesmí stát předmětem ani obchodu, ani objednávky, ani žádného sociálního inženýrství, ani vyvzdorovaného práva. Odmítáme směřování k hédonistické společnosti, kde nikomu není upřeno vůbec nic a pod pojmem „právo na“ se schová úplně vše. Na dítě není nárok či právo, dítě je plodem vzájemné lásky manželů. My se hlásíme k tomu, aby to takto i zůstalo.

– Jsme posledním státem V4, který nemá ve svém ústavním pořádku zakotvenu  ochranu manželství jako svazku muže a ženy. I jinde (Pobaltí, Itálie či Chorvatsko) jsou mantinely manželství jasně definovány v právním řádu. Neděláme nic, co by nebylo standardní v mnoha evropských zemích.

– Dnešní krize rodiny není způsobena homosexuálními páry ani těmi, kdo žijí v různých typech soužití a partnerství. Bylo by laciné a nepoctivé to na kohokoliv házet. Za krizi si můžeme my sami, svou nezodpovědností, nepéčí o vztahy v rodinách. Celá debata je rukavicí hozenou nám, kteří hájíme manželství a rodinu, i nám zákonodárcům, abychom z různých úhlů maximálně podporovali rodinu, roli a pozici matek i otců při výchově dětí. Nemáme právo na dítě. V Úmluvě o právech dítěte se ale jasně hovoří o tom, že dítě má právo na otce a matku. Má právo znát svého otce i matku. To je třeba jasně připomínat.

 

((do rámečku infobox))

 

4 lidovecké artikuly o manželství

1. Institut manželství jako muže a ženy se dlouhodobě osvědčuje., a proto si zasluhuje nejvyšší ochranu a úctu. Jako ve státech V4 a jinde v Evropě.

2. Manželství je jádrem rodiny v jakékoli době. KDU-ČSL je moderní, muž i žena mají stejná práva. Nehájíme manželství „jako z 19. století“.

3. Stabilní rodina je táta, máma a děti. Manželství není svazek kohokoli a nemá být rozmělňováno.

4. Říkáme NE manželství „pro všechny“ – věcně, kultivovaně, bez útoků na jiné.

 

kategorie Nový hlas