KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Lidovecká média Nový hlas Komentáře NH: Komentář Marie Jílkové: Zkrácené úvazky vstupují do života
Zpět

NH: Komentář Marie Jílkové: Zkrácené úvazky vstupují do života

Přidáno 30. 11. 2022
Je to rok, co jsme usedli do Poslanecké sněmovny v novém složení. Kolegové mi s důvěrou svěřili oblast rodinné politiky, jíž se soustavně věnuji už od komunální úrovně. V obhajobě naší rodinné politiky pomáhá výborná komunikace a vstřícnost ministra Mariana Jurečky, který se snaží prosadit maximum. Co nám naopak nepomáhá, je aktuální rozpočtová situace, kdy je řada opatření ve prospěch rodin finančně náročná, a tím i nesnadná obhájit. Nám, lidovcům, nemusí nikdo vysvětlovat, že peníze dané rodinám jsou investicí. Obtížnější je tyto návrhy obhájit v konkurenci ostatních koaličních stran. Co se tedy nám, lidovcům, už podařilo prosadit? Je toho dost. Od trvalé podpory pěstounů, přes pětitisícový příspěvek pro děti, až po možnost pružnějšího čerpání rodičovského příspěvku.
Za opravdu významnou považuji (po desítkách let diskusí) reálnou podporu zkrácených úvazků. Ty jsou zcela zásadní pro rodiče malých dětí, pečující osoby, zaměstnance v předdůchodovém věku i absolventy získávající první pracovní zkušenosti. Podstatou úpravy je sleva 5 % na pojistném hrazeném zaměstnavatelem. Sleva se vztahuje na uzavřené zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně s určitými skupinami pracovníků.
Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance, který je např. starší 55 let, pečuje o dítě mladší 10 let, pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Úleva se dále vztahuje na středoškolské a vysokoškolské studenty, na rekvalifikující se nezaměstnané a na osoby se zdravotním postižením. Úlevy se dočkají i lidé mladší 21 let, u nichž není podmínkou zkrácený úvazek.
Cílem je podpořit hlavně rodiče, těm dosud český stát v oblasti zaměstnávání spíše házel klacky pod nohy. I proto je zaměstnanost matek v Česku jedna z nejvyšších v EU. Nemají totiž na výběr – zkrácené úvazky u nás v podstatě neexistují. Poptávka po slaďování rodinného a profesního život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké, je u nás velmi vysoká. Jsem hrdá, že se po tolika letech podařilo zkrácené úvazky uvést do praxe. Je to jeden z dílků skládačky, jak rodinám umožnit opravdu svobodnou volbu optimálních životních strategií.

Marie Jílková, poslankyně, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti
 
kategorie Nový hlas