KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Lidovecká média Nový hlas Komentáře NH: Komentář Heleny Martinkové: Duševní zdraví jako politické téma?
Zpět

NH: Komentář Heleny Martinkové: Duševní zdraví jako politické téma?

Přidáno 10. 6. 2022

Na ostravském Sjezdu KDU-ČSL se Mladí lidovci zapojovali různým způsobem – někteří dorazili jako delegáti či hosté, mnozí pracovali jako dobrovolníci, pomáhající, kde to bylo právě třeba. Jako mládežnická organizace KDU-ČSL jsme si přivezli opět stánek, ale nevěnovali jsme se jen sebeprezentaci, ale představili jsme problematiku duševního zdraví.

Informovanost o potřebě pečovat o své duševní zdraví roste. Tématu se ve veřejném prostoru věnují aktivně profesionální neziskové organizace. Zatím ale zaostávají politická rozhodnutí, která by situaci mohla zlepšit. Hlavně u mladých. Vždyť zhruba 50 % chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14. roku života, 75 % pak do 24. roku života.

Psychické zdraví se netýká jen mladých, ale celé společnosti. Díky odborné a včasné péči lze řešit širokou škálu problémů a případných nemocí. Když se fyzicky vážně zraníme, je standardní, že si zavoláme pomoc nebo jdeme k lékaři. Některé návštěvy lékařů absolvujeme i preventivně, protože je to prostě třeba. Stejně je nutné přistupovat i k naší psychické kondici. Zaslouží si stejnou pozornost a destigmatizaci. Součástí našeho stánku proto byly informační letáčky o prevenci v rámci péče o duševní zdraví, dotazník a antistresové čokoládky! Náš dotazník vyplnilo přímo na sjezdu 122 respondentů, převážně muži, ve věku od 16 do 71 let. Pocity beznaděje či deprese pocítilo někdy 63 % tázaných. Psychoterapeuta už navštívila pětina z nich. 84 % respondentů uvedlo, že by se KDU-ČSL měla tématu duševního zdraví věnovat více a systematičtěji. (Celé vyhodnocení lze dohledat na mladilidovci.cz, v sekci Aktuality). A konečně: naše antistresové čokoládky si oblíbili všichni. Jsem za tuto zkušenost ráda a děkuji všem, kdo se problému duševního zdraví poctivě věnují.

Helena Martinková, předsedkyně Mladých lidovců

kategorie Nový hlas