KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Rekonstrukce budovy OÚ a požární zbrojnice

Komunální politik =  záruka kvality

Rekonstrukce budovy OÚ a požární zbrojnice

Josef Pištělák
starosta obce Dobročkovice

Realizace projektu:
2007 - 2012

POPIS PROJEKTU
Celková rekonstrukce – výměna oken, dveří, elektrických rozvodů, vodovodní rozvody, zbudování sociálního zařízení, oprava schodiště a podlah, oprava střechy + okapů, zateplení pláště budovy, obnova fasády a úprava okolí budovy.

NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKY
Vyvarovat se projektů, které do obce nezapadají a nejsou pro obec přínosem.

PŘÍNOSY PROJEKTU PRO OBYVATELE
Vytvoření kvalitního zázemí pro výkon státní správy – zasedací místnost určená pro schůzovní činnost, osvětovou činnost a shromažďování zájmových skupin obyvatel.
Požární zbrojnice – zajištění kvalitního zázemí pro SDH jak pro členy, tak i pro techniku. Klubovna hasičů zajišťuje potřebné prostory pro činnost SDH jak po stránce odborné, tak společenského a kulturního vyžití.
V budově OÚ byla obnovena knihovna určená pro místní obyvatele.