KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Kalendář událostí Kulatý stůl „Senioři aktuálně III“

Zpět

Kulatý stůl „Senioři aktuálně III“

04
říjen
10:00
Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, Praha 1 - Malá Strana, místnost č. A22
Nina Nováková (poslankyně PSP ČR), Marie Oujezdská (ředitelka Národního centra pro rodinu), Jan Kasal (bývalý poslanec za KDU-ČSL, politik), Lidmila Němcová (předsedkyně Sdružení křesťanských seniorů)

Kulatý stůl na téma „Vzdělávání a rekvalifikace seniorů“ a „Veřejný život seniorů“

Senioři představují čtvrtinu populace a, stejně jako lidé v celé společnosti, také oni se navzájem odlišují svými názory, socio-ekonomickým postavením, vzděláním a zájmem
o veřejné dění.
 
Pořádá a svoji záštitu poskytuje poslankyně Nina Nováková.
 
Kulatý stůl si klade za cíl nejen pojmenovat aktuální problémy, s nimiž se současní senioři potýkají, ale také zachytit návrhy seniorů na celkové zlepšení života společnosti. Výstupy z kulatého stolu budou sloužit jako podněty pro výbory a komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i příslušná ministerstva.

Více zde.

Hledejte další události

Zprávy ze dne
Zprávy z kraje
Zprávy z okresu