Interpelace

Zajímá Vás, s jakými dotazy se poslanci obrací na jednotlivé členy vlády?
Prostřednictvím ústních či písemných interpelací mají možnost klást premiérovi a ministrům otázky a žádat od nich konkrétní odpovědi k problémům, se kterými se při své práci setkají. Je to jedna z možností, jak mohou pomoci při řešení záležitostí, se kterými se na ně obrací občané jejich regionů.
V přiložených dokumentech najdete dotazy, které naši poslanci členům vlády položili, a odpovědi, které od nich obdrželi. Třeba něco z toho trápí i Vás a odpověď Vám pomůže…