KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Projev Pavla Bělobrádka na sjezdu Evropské lidové strany
Zpět

Projev Pavla Bělobrádka na sjezdu Evropské lidové strany

Přidáno 9. 11. 2018
Ilustrační foto
projev na sjezdu EPP, Helsinky, 7. 11. 2018

Vážení delegáti, dámy a pánové,
 
dovolte mi, abych jménem českých křesťanských demokratů pozdravil náš důležitý sjezd. Vliv v Evropském parlamentu znamená vliv v EK a to má přímý dopad na naše národní státy. Máme-li být ve volbách do EP úspěšní, pak náš dům musí být postaven na skále a naše království nesmí být vnitřně rozděleno. Nestačí jen zvolit spitzenkandidáta.

Rádi často mluvíme o společných hodnotách, ale jako bychom se někdy lišili ve výkladu,co to vlastně znamená. Jsem přesvědčen, že diskuse i vzájemný nesouhlas s výkladem hodnot i konkrétními politickými kroky těch druhých, je velmi cenná a nezbytná. Patří ale dovnitř EPP, na bilaterální jednání stran i společné diskuse na úrovni lídrů EPP i do politického Assambly.

Naše rozdílné pohledy nepatří na veřejnost a už vůbec je nemáme vyjadřovat tak, že naskakujeme na udičku našim soupeřům. Ti to s námi nemyslí dobře. Ať to je levice,progresivističtí liberálové, extrémisté nebo populisté. Nesmíme je podporovat ani tím, že konkurenční strany přímo chválíme či podporujeme v jiných státech, protože se s nimi shodneme v některých konkrétních řešeních. Stejně se nesmíme vnitřně oslabovat ani tím, že se stavíme po bok našich soupeřů při veřejné kritice našich přátel z EPP. Potřebujeme vnitřní pluralitu, diskusi a třeba i spory. Navenek však musíme být jednotní, sebejistí a autentičtí. Jen tak máme šanci společně vítězit.
 
Nemůžeme jen populisty a extremisty kritizovat a nenabízet reálná řešení. Nemůžeme bagatelizovat či ignorovat témata, u kterých nabízejí sice falešně jednoduchá, nereálná a absurdní řešení, ale musíme tato témata sami uchopit a řešit je lépe.
 
 Naší jedinou šancí je vrátit se k hodnotám, ke kořenům, které stály při zrodu evropské integrace a které zastávali,žili a prosazovali otcové zakladatelé-křesťanští demokraté. Tyto hodnoty jsou moderní už dva tisíce let, takže se nebojme je hájit a prosazovat. EU bude tak silná, jak silní v ní budou křesťanští demokraté. A my budeme tak silní, jak budeme jednotní a uvěřitelní. Jen tak budeme schopni odolávat vnitřním nepřátelům EU, kteří jsou často vazalové vnějších nepřátel, kteří si přejí slabou, nebo lépe žádnou EU. Nedopusťme to.
 
Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL