Zpět

Václav Slavík

obvod č. 1 Karlovy Vary
Naším kandidátem do Senátu za obvod č. 1 Karlovy Vary je starosta Žlutic Mgr. et Bc. Václav Slavík!

Rozhovor s Václavem Slavíkem


„Vystudoval jsem pedagogická studia na Západočeské univerzitě v Plzni a na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiích jsem pracoval jako učitel a ředitel speciální školy. Posledních dvanáct let starostuji ve městě Žlutice. Zajímá mě oblast školství, zejména leadership jako prostředek pro poskytování kvalitnějšího vzdělávání. Druhou oblastí zájmu jsou dobrovolní hasiči. Do jejich techniky se v posledních letech investovalo mnoho, do lidí však tolik ne. Tomu všemu bych chtěl pomoci.“
Václavův zájem o školství dokládají zkušenosti z členství ve Výboru pro vzdělávání a zaměstnanost Karlovarského kraje nebo v radě místní základní školy. Dlouhodobě předsedal Místnímu akčnímu plánu pro rozvoj vzdělávání v Karlovarském kraji a je členem pracovní skupiny MAPu pro financování. Ve volném čase se věnuje hasičské mládeži a baví ho také sport – kolo, florbal či hokej.