Zpět

Miluše Horská

obvod č. 43 Pardubice
V pardubickém obvodu č. 43 bude podruhé obhajovat mandát současná senátorka Mgr. Miluše Horská!

Rozhovor s MIluší Horskou 

Bývalá 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky je v současné době předsedkyní výboru pro sociální politiku. Téměř 30 let je také ředitelkou Základní školy a Praktické školy Svítání v Pardubicích, která pomáhá dětem i dospělým se speciálními vzdělávacími potřebami a dalšími službami směřujícími k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb.
„Dlouhodobě se zabývám odstraňováním různých asymetrií v české společnosti, zejména pak v oblastech školství, pracovního trhu a sociálních služeb. Specializuji se na komplikovaná mezirezortní témata, na něž se v dnešní politice poněkud zapomíná, jako je například pomoc s pracovním uplatněním lidem po úrazu či s handicapem nebo velké téma slaďování pracovního a rodinného života. Mám dvě dcery a tři vnoučata, kterým se ve svém volném čase věnuji. Nejen práce, ale i rodina je pro mě velmi důležitá.”