KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2019 Výchova aneb kdo za to může
Zpět

Výchova aneb kdo za to může

Přidáno 9. 1. 2019
Ilustrační foto
tisková zpráva

Střediska výchovné péče a diagnostické ústavy jsou místa, kde dochází k výchově dětí zatížených problémy, za které často nemohou. Děti s poruchami chování představují sociální skupinu ohroženou negativními sociálními vlivy. Diagnostické ústavy řeší aktuální nastavení systému, které neodpovídá jejich představám a potřebám zejména potřebám konkrétních dětí, které jsou zde umísťovány. Samotné děti nemohou za špatné systémové nastavení.


„Navštívila jsem Diagnostický ústav a středisko výchovné péče v Brně ve Veslařské ulici, kde jsem si vyslechla problémy v praxi. Uvědomila jsem si, že tyto informace souvisí s tím, co znám od pedagogů ze základních a středních škol mého obvodu. Následně jsem vyvolala jednání s ředitelkou Diagnostického ústavu Renatou Ježkovou a zástupkyněmi MŠMT Alenou Zouplnovou a Ivanou Blažkovou v Senátu. Na základě získaných informací jsem se rozhodla uspořádat seminář přímo v Senátu,“ uvedla senátorka Vítková.
Seminář senátorky Jaromíry Vítkové s názvem „Výchova aneb kdo za to může“ se konal v úterý 8. 1. 2019 v Senátu ve Frýdlantském salonku za přítomnosti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupců diagnostických ústavů, sociálních pracovníků a dalších.
„Důležité je upravit podmínky a specifikovat činnosti jednotlivých typů zařízení, zpřehlednit typy služeb, jasně vymezit účel a cíl jednotlivých zařízení tak, aby nedocházelo k chybnému zařazování problematických dětí. Důležitým bodem je zejména sjednocení přístupu práce s dítětem s poruchami chování. Jedním z velkých témat, které se objevily na semináři, bylo znovuzavedení dobrovolných pobytů,“ sdělila Vítková.
Takzvané dobrovolné pobyty bylo možné využít zákonným zástupcům dětí s poruchou chování na vlastní žádost do 31. 8. 2017. Od 1. 9. 2017 jsou děti umisťovány do diagnostických ústavů pouze na základě soudního rozhodnutí a dobrovolné pobyty je možné realizovat pouze ve střediscích výchovné péče. Dobrovolný pobyt dítěte v diagnostickém ústavu umožňuje operativní rychlé řešení situace ohroženého dítěte, aniž by se muselo čekat na zdlouhavé rozhodnutí příslušného soudu. Operativní spolupráce diagnostických ústavů a dětských domovů či výchovných ústavů by vedla ke zlepšení situace v umístění daného dítěte. Dobrovolné pobyty jen ve střediscích výchovné péče zatěžuje kapacitu i program středisek a také neodpovídá jejich zaměřením.
„Hlavním závěrem celého semináře je obnovit dobrovolné pobyty v diagnostických ústavech. Vyvoláme setkání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vytvoříme pracovní skupinu, která bude sloužit i jako připomínková komise,“ zakončila Vítková.

kategorie Tiskové zprávy
štítky výchova dětí