KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2019 Všichni učitelé musí být kvalifikovaní, řekl na semináři o systému vzdělávání pedagogických pracovní
Zpět

Všichni učitelé musí být kvalifikovaní, řekl na semináři o systému vzdělávání pedagogických pracovníků poslanec Mihola

Přidáno 3. 10. 2019
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Poslanec KDU-ČSL Jiří Mihola uspořádal seminář na téma „Systém vzdělávání pedagogických pracovníků“, který se konal ve středu v Poslanecké sněmovně. Ústředním tématem semináře se stala diskuze týkající se nejen nedostatku učitelů v některých krajích České republiky, ale značným omezením se stává i jejich nekvalifikovatelnost. „Cílem je mít na všech školách kvalitní, kvalifikované a vysokoškolsky vzdělané učitele“, uvádí Mihola, který je také místopředsedou sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

České školství se potýká s nedostatkem učitelů. Podle aktuálních odhadů jich chybí přibližně 6 000. Značná část výuky je v rukou nekvalifikovaných učitelů a situace je často řešena přesčasy současných pedagogických pracovníků. Dochází k tomu, že si nekvalifikovaní pedagogové v některých regionech nedoplňují příslušné pedagogické vzdělání. Variantou řešení problému je zákon o pedagogických pracovnících a jeho navrhovaná novelizace, která by měla aktuální problémy zmírnit. Mělo by tak dojít k adaptaci nekvalifikovaného učitele a napomoci mu k nastartování jeho pedagogické kariéry.

Nekvalifikovaní učitelé si mohou svoji kvalifikaci doplnit, a to formou specializovaného studia, označovaného jako doplňující pedagogické studium (DPS), které by mělo zajistit mnohem větší způsobilost a praxi v oboru, a poskytnout tak odbornost v rámci výuky odborných předmětů. „Bolestí českého školství jsou neustálé změny. Před pár lety došlo k přijetí zákona o pedagogických pracovnících, který říká, že učitel musí být kvalifikovaný, a tak by to mělo být,“ upozorňuje Jiří Mihola.

V systému vzdělávání pedagogických pracovníků dochází k odlišné přípravě budoucích učitelů základních či středních škol, kdy je možné, že se učitelem může stát jakýkoliv absolvent vysoké školy bez ohledu na zaměření. Učitelé jsou sice teoreticky velice kvalitně připraveni, ale praxe jim však chybí. Cílem je zvýšení podílu praxe pro budoucí učitele na vysokých školách.

„Musíme hledat taková řešení, že pokud opravdu chce někdo učit, tak je důležité brát pedagogickou praxi zcela vážně a takovémuto uchazeči by nemělo být zatěžko, aby například čtyři dny v týdnu učil a pátý den se věnoval dálkovému studiu, ať již na pedagogické či jiné fakultě, která připravuje budoucí učitele," uzavírá Jiří Mihola.

kategorie Tiskové zprávy