KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2019 KDU-ČSL: Systém důchodů má být přátelštější vůči rodinám a ženám
Zpět

KDU-ČSL: Systém důchodů má být přátelštější vůči rodinám a ženám

Přidáno 15. 4. 2019
Ilustrační foto
tisková zpráva/článek

Lidovci i přes odmítnutí návrhů na zlepšení důchodů trvají na tom, že systém penzí musí být přátelštější vůči ženám a rodinám. Takové je jejich stanovisko poté, co vláda nepodpořila jejich novelu, ve které navrhli osm konkrétních opatření. Ty by výrazně usnadnily život pracujícím rodičům, studentům, lidem před důchodem nebo ovdovělým. Zároveň by přispěly k růstu porodnosti, která je pro udržitelnost důchodů a veřejných financí naprosto klíčová.
 

„Za KDU-ČSL říkám, že zamítnutí těchto opatření je krokem proti našim rodinám. Stát se nechová přátelsky k těm, kteří ponesou na svých bedrech v budoucnu celý důchodový systém a veřejné rozpočty. Zbývá nám přesně 20 – 25 let, abychom stihli vychovat novou generaci, než bude situace v oblasti starobních důchodů pod největším tlakem početných generací odcházejících do důchodu,“ upozorňuje Marek Výborný, předseda KDU-ČSL. Podle něj se bez dostatečně početné nové generace nebudou moci dnešní pracující spolehnout na adekvátně vysoké důchody ze státní kasy. 

„Některá opatření ve prospěch prorodinné politiky připravila KDU-ČSL ještě za vlády Bohuslava Sobotky. Tehdy se setkala s podporou, pro bylo původně i Hnutí ANO,“ připomíná jeden z předkladatelů a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. „A souhlas se zvýšením důchodů matkám za vychované děti vyjádřil současný premiér Andrej Babiš ještě v únoru tohoto roku v rozhovoru pro Lidové noviny (2. 2. 2019). Nicméně po dnešním jednání vlády je všechno jinak,“ podivuje se zásadní změně postoje premiéra Marek Výborný.

Současná finanční situace rodin v České republice
Rodiče, kteří se starají o děti a tráví s nimi čas na mateřské a rodičovské dovolené, jsou za svoji péči v současnosti „trestáni“ nižšími důchody. Aktuální důchodový systém navíc představuje pro tyto rodiny nejvyšší odvodovou zátěž, což je finančně značně vyčerpávající a nespravedlivé. Podle lidoveckého návrhu by si pracující rodiče měli finančně polepšit. Pokud by v rodinách s dětmi zůstalo více peněz, umožnilo by jim to zajistit lepší vzdělání i zaopatření jejich potomků. „S ohledem na zamítavé stanovisko vlády jsme nyní připraveni hledat podporu našeho návrhu napříč Poslaneckou sněmovnou. Odmítáme zároveň, že by náš návrh přišel rozpočet na 140 miliard korun a ohrozil tak stabilitu systému. Naše čísla jsou výrazně nižší. Jenom přímé dopady se pohybují kolem 35 miliard rozložených postupně do více let. Ale rodiny a důchodci ty peníze nesnědí. Tím, že je utratí v naší ekonomice, se zhruba polovina hned vrátí zpátky na dani z přidané hodnoty, daních z příjmu a odvodech pojistného," shodují se členové předsednictva KDU-ČSL. 

Celkový prorůstový efekt bude podle KDU-ČSL významný – spotřeba domácností totiž tvoří prakticky celou polovinu našeho hrubého domácího produktu a činí tak naši ekonomiku o něco méně zranitelnou s ohledem na vývoj v zahraničí. Zároveň je potřeba počítat s pozitivním růstem porodnosti. Ta zatím u nás v posledních letech právě díky slevám na daních pro pracující rodiče i dalším opatřením, které lidovci prosadili v předchozí vládě, neustále roste. Porodnost a demografický vývoj bude klíčem k udržitelnosti českých financí. „Je v zájmu naší budoucnosti, aby byl návrh přijat, takže o něm budeme diskutovat nejen v rámci opozice, ale i s poslanci z hnutí ANO a ČSSD,“ uzavřel Marek Výborný.

Čeho se návrh KDU-ČSL týká?
Zvýšení důchodu o 500 korun měsíčně by se měly dočkat především ženy – matky, a to za každé vychované dítě. Jednalo by se o rychlou částečnou kompenzaci především pro současné důchodkyně za nespravedlivě nižší důchody žen, které se staraly o děti a díky tomu měly nižší příjem. Podmínkou je nárok na starobní důchod.

Změna má zároveň umožnit ženám (obecně rodiči, který pečoval o malého potomka) předčasný odchod do důchodu bez následné sankce, a to o rok dříve za každé dítě. Ženy se tak budou moci svobodně rozhodnout, zda pokračovat ve své kariéře do důchodového věku či déle, nebo odejít do důchodu předčasně a pomoci například svým dospělým dětem jako babičky. 

KDU-ČSL dále navrhuje umožnit oběma rodičům zkrácené úvazky nebo méně časově náročné zaměstnání bez dopadu na snížení důchodu. Oba rodiče by mohli vyloučit svůj případný nižší příjem až do 10 let věku dítěte. Nyní může této možnosti využít jen jeden rodič, a to do věku 4 let nejmladšího dítěte. Opatření rozšíří svobodu volby pro pracující rodiče podle individuálních potřeb rodiny. Rodiče tak mohou získat více času na své děti a na sebe navzájem. To nepochybně přispěje ke zvýšení stability současných rodin. Částečné úvazky otců zároveň mohou v konkrétních případech pomoci matkám rovněž přijmout zkrácené úvazky. 

Kromě pracujících rodičů myslí KDU-ČSL také na studenty na vysokých školách, kterým by se tak studium opět započítávalo do důchodu. Studium představuje práci a přípravu na budoucí povolání. Lidovci vidí v dosažení vyššího vzdělání přínos pro celou ekonomiku. Stát nesmí trestat studenty za to, že se poctivě připravují na své budoucí povolání.  Studium by se tak započítalo do náhradní doby pojištění jako tomu bylo do roku 2010. 

V neposlední řadě lidovci chtějí pomoci ovdovělým, pro které požadují zvýšení vdovských a vdoveckých důchodů o 30 procent výměry a také prodloužení minimální doby jejich pobírání z jednoho roku na pět let.

KDU-ČSL navrhovala: 
1. Nižší odvody pro pracující rodiče (samostatný návrh, kterým se vláda teprve bude zabývat)
2. Zvýšení důchodu o 500 korun za každé vychované dítě
3. Navýšení vdovských a vdoveckých důchodů; prodloužení minimální délky pobírání
4. Zvýhodnění matek při dřívějším odchodu do důchodu
5. Zkrácené úvazky pro rodiče se zachováním stejného důchodu
6. Započítání studia na vysoké škole jako náhradní doby pojištění
7. Snížení doby povinného pojištění na 10 let při dosažení důchodového věku
8. Zkrácené úvazky před důchodem bez snížení důchodu
 

kategorie Tiskové zprávy