KDU.breadcrumbs.homeAktuality Archiv 2019 Tisková zpráva ze zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku
Zpět

Tisková zpráva ze zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku

Přidáno 18. 1. 2019
Ilustrační foto
tisková zpráva

Pavel Svoboda: Pomoci majitelům uměleckých děl zcizených ve válce
Michaela Šojdrová: Brusel vzkazuje členským státům – děti jsou naše priorita
Tomáš Zdechovský: Právní stát jako podmínka čerpání peněz EU


Pavel Svoboda: Pomoci majitelům uměleckých děl zcizených ve válce
Evropský parlament dnes přijal zprávu Pavla Svobody (KDU-ČSL) o přeshraničních restitučních nárocích na umělecké předměty a kulturní statky, které byly ukradeny během ozbrojených konfliktů. Poslanci vyzývají Evropskou komisi, aby se začala palčivým problémem ukradených uměleckých statků zabývat.
„Je nutné, aby členské státy zefektivnily boj proti převážení a obchodování na černých trzích s ukradenými kulturními díly a zároveň, aby byl zjednodušen proces navracení těchto uměleckých děl jejich původním majitelům nebo jejich dědicům, v těch případech, kdy je to možné. Navrhované kroky jsou nutné už kvůli tomu, jaká umělecká díla přenecháme budoucím generacím,“ říká Pavel Svoboda, předseda právního výboru Evropského parlamentu.
Ve světle obrovských ztrát na světovém kulturním dědictví během konfliktů, jako je ten v Sýrii, je nutné, aby evropské státy učinily takové kroky, které zefektivní proces navracení děl jejich majitelům, jelikož efektivní navracení děl je nutno chápat jak jeden z prvků prevence rozšiřování černého trhu s těmito uměleckými díly. Pomoci může například jednotnější uplatňování právních institutů, jako je například nabývání v dobré víře nebo otázky spojené s uplatňováním retroaktivity, často používané při sporech o navracení uměleckých předmětů zcizených během ozbrojených konfliktů.

Michaela Šojdrová: Brusel vzkazuje členským státům – děti jsou naše priorita
Evropský parlament dnes schválil novou podobu Evropského sociálního fondu, díky kterému bylo jen od roku 2014 v České republice investováno do rozvoje trhu práce více než 4 miliardy euro. 
Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která působí ve výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost, vítá především zachování flexibility pro členské státy, jak peníze využít: „Každá země EU se potýká s jinými problémy na trhu práce a specifiky ve vzdělávání. Je proto vhodné nastavit co největší flexibilitu pro využití finanční pomoci z EU na potřebné projekty. Díky sloučení několika stávajících fondů pod jeden a zjednodušení pravidel, půjdou peníze tam, kde jsou v České republice nejvíce potřeba.“
Evropský parlament během jednání o podobě Evropského sociálního fondu po roce 2021 prosadil, aby každý členský stát vyčlenil alespoň 5 % finančních prostředků z fondu na zajištění rovného přístupu dětí k bezplatnému vzdělání, zdravotní péči, bydlení a ke stravě. Michaela Šojdrová to komentuje: „Zajištění adekvátní péče o děti je starostí především členských států. EU tímto programem zdůrazňuje děti jako prioritu. Využití peněz z ESF+ na tzv. dětskou záruku podporuji, ale pouze pokud bude zachována možnost každého státu určit si, kam peníze půjdou,“ dodává Šojdrová
 
Tomáš Zdechovský: Právní stát jako podmínka čerpání peněz EU
Evropský parlament podpořil návrh, aby po roce 2021 členské státy mohly čerpat peníze z rozpočtu EU jen tehdy, pokud dodržují zásady právního státu tak, jak jsou definované v zakládacích smlouvách EU. „Úkolem EP je dohlížet na využívání peněz daňových poplatníků v členských státech v souladu s jednotnými pravidly. Nový mechanismus by měl zajistit, že unijní fondy nebudou zneužívány na zkorumpované projekty nebo k vlastnímu obohacení politiků a osob jim blízkých. Pro praxi ale bude velmi důležité vědět, jak bude Komise například posuzovat nezávislost soudnictví. Parlament proto do nových pravidel přidal podmínku konzultace Komise s nezávislými odborníky,“ komentuje nová pravidla europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který působí v rozpočtových výborech EP a účastnil se vyjednávání nové legislativy. 
„Návrh nyní bude Evropský parlament projednávat s Radou, ve které bude nutný souhlas všech členských států. Jeho dosažení bude velmi problematické. Zásadní bude vyjednat rozumné pozměňovací návrhy tak, aby se nový nástroj stal užitečným pro boj proti korupci a nemohl se stát pomyslným kladivem v politickém boji mezi zájmy různých stran,“ dodává Zdechovský, který se po delším váhání rozhodl návrh podpořit, protože je s jednotlivými diplomaty v kontaktu a věří, že v rámci dalších jednání budou schopni prosadit potřebné změny.


kategorie Tiskové zprávy