KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2019 Pozměňovací návrhy lidovců ke státnímu rozpočtu se týkají především sociálních služeb, školství, zdr
Zpět

Pozměňovací návrhy lidovců ke státnímu rozpočtu se týkají především sociálních služeb, školství, zdravotnictví a zemědělství

Přidáno 27. 11. 2019
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Lidovci podají několik pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu na příští rok. Nedostatek financí spatřují především v oblastech sociálních služeb, zemědělství, školství a zdravotnictví. „Nejsme schopni parametricky měnit státní rozpočet, ale chceme těmito pozměňovacími návrhy ukázat, že jsou priority, za kterými by měli státní nejen křesťanští demokraté a lidovci, ale i celá Česká republika,“ řekl na tiskové konferenci předseda KDU-ČSL Marek Výborný s tím, že státní rozpočet má být ambicióznější a také přívětivější k rodinám.

KDU-ČSL je dlouhodobě kritizuje nedostatečné financování sociálních služeb a bohužel i na příští rok chybí v rozpočtu na tyto služby téměř 1,5 miliardy korun. „Pracovníci v sociálních službách mají plat v rozmezí 23 500 až 25 000 korun. Musím podotknout, že tito lidé pracují o svátcích a ve směnném provozu a jejich práce je náročná fyzicky i psychicky,“ poukázala na nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků sociálních služeb poslankyně KDU-ČSL Pavla Golasowská. „Připravili jsme více variant, jakým způsobem k dofinancování dospět. Pěvně věřím, že dojde ke shodě, protože to považujeme za mimořádně důležité,“ doplnil Golasowskou její kolega Vít Kaňkovský.

Kaňkovský, který má u lidovců na starost oblast zdravotnictví, spatřuje problém v nedostatečné podpoře hospicové a paliativní péče. „Bohužel je v kapitole ministerstva zdravotnictví na příští rok nedostatečná alokace na podporu jak terénních, tak kamenných hospiců. Proto navrhujeme navýšení financování o 30 milionů korun oproti navrženému rozpočtu,“ řekl. Špatnou situaci vidí Kaňkovský také v dlouhodobém podfinancování investic do velkých fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví. „Vláda přiznala, že nám chybí 73 miliard korun v krátkodobém horizontu, které potřebuje na investice do těchto velkých nemocnic. Navrhujme půl miliardy korun na dofinancování těchto investic v příštím roce,“ dodal.

Poslanec Jiří Mihola chystá podat šest pozměňovacích návrhů v kapitole školství. Dva klíčové návrhy v celkové výši 5 miliard korun se pak týkají slibovaného navýšení platů učitelů a také navýšení financí za třídnictví. „O ocenění třídních učitelů se dlouho mluví, ale nic se nedělá,“ zmínil Mihola, který také navrhuje přesunout 100 milionů korun ze Státního fondu kinematografie na záchranu a obnovu kulturních památek, veřejných památek, muzeí a dalších.

Kritickou situaci vidí lidovci v zemědělství, a to především kvůli kalamitnímu stavu našich lesů způsobený kůrovcem. „Tato situace se týká tisíce drobných vlastníků lesa., kteří musí ze zákona realizovat kalamitní těžbu a s ní spojené náklady. Ale výkupní ceny dřevy dneska nepokrývají ani tyto náklady. Je potřeba jim tuto ztrátu kompenzovat, abychom je motivovali v boji proti kůrovci,“ uvedl poslanec Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství nepočítá na příští rok s tím, že by uvolnilo prostředky na kompenzaci těmto drobným vlastníkům na ztráty, které jim vznikly v roce 2019. „Je to obrovská nejistota tisíců vlastníků lesa. Proto navrhuji, aby byla posílena kapitola ministerstva zemědělství minimálně o čtyři miliardy korun, což je ten nejnižší odhad lesnické veřejnosti,“ dodal Jurečka, který vedl v minulosti jako ministr rezort zemědělství.
 
Předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek navrhuje nevýšení financí na protidrogovou politiku a bezpečnost státu. Podle něj hrozí v případě nedostatku finančních prostředku rozpad protidrogové sítě, což ohrozí prevenci nebo léčbu u lidí, kteří jsou ohroženi závislostmi. „Navrhujme navýšení rozpočtu na příští rok Národnímu bezpečnostnímu úřad o 8 milionů. Tento úřad se stará o utajované dokumenty, je potřeba, aby došlo k výstavbě nového ústředního registru. Tento úřad vydává například prověrky v různém stupni,“ řekl Bartošek s tím, že navrhuje přidat přes 50 milionů korun také NÚKIBu, který je nesmírně důležitý a i v zahraničí má velké renomé.

kategorie Tiskové zprávy