KDU.breadcrumbs.homeAktuality Archiv 2019 Lidovci přichází s balíčkem na ochranu životního prostředí s názvem "S láskou k přírodě"
Zpět

Lidovci přichází s balíčkem na ochranu životního prostředí s názvem "S láskou k přírodě"

Přidáno 21. 6. 2019
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Na tiskové konferenci představili předseda lidovců Marek Výborný, místopředseda Petr Hladík, šéf senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Petr Šilar a poslanec Marian Jurečka balíček na ochranu životního prostředí, který mimo jiné zahrnuje ústavní ochranu vody, ochranu půdy nebo snižování emisí. 

Ústavní ochrana vody

Voda je nenahraditelnou surovinou, voda je součástí našeho každodenního života. Musíme reagovat na klimatické změny a sucho, které trápí nejen zemědělce. Voda se stává strategickou surovinou. 

Ochrana půdy

Úbytek úrodné půdy a snižování její kvality je převážně důsledkem lidské činnosti. Řada zásahů je nevratných, případně vratných za desítky let. Musíme zachovat půdu pro zemědělskou činnost a obživu obyvatel. 

Řešení odpadů 

Konzumní způsob života vyžaduje zamyšlení nad tím, co s odpady, které po sobě lidé zanechávají. Musíme zavádět rozumná městská opatření - například podzemní kontejnery na papír, plast a sklo. Chceme skládkovat, nebo spíš energeticky využívat odpad?

Příprava měst na změnu klimatu 

Zavedli jsme zelené střechy v Brně - mají ochlazovat město a zadržovat dešťovou vodu. Proč by nemohly být v celé ČR? Chceme zelenější města. To znamená energeticky nenáročné budovy, zeleň na fasádách nebo využívání dešťovky v kancelářích a bytech. 

Podpora krajinných prvků

Chceme osvobodit od daně z nemovitosti remízky, meze a stromy v krajině i v případech, kdy jsou mimo zastavěná území obce. Prosazujeme vyšší ochranu vodních zdrojů rozšířením úlevy na dani z nemovitosti. 

Podpora obnovitelných zdrojů 

Chceme energeticky soběstačnou ČR s nízkou závislostí na dovozu energetických surovin ze zahraničí. Prosazujeme energetiku, která nebude ničit životní prostředí. 

Snižování emisí

Nepodceňujeme reálné hrozby týkající se životního prostředí. Chceme přijmout opatření, která budou reagovat na klimatickou změnu a zvyšování emisí. ​

kategorie Tiskové zprávy