KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2019 KDU-ČSL prosadila oddlužení pro víc lidí, teď bude řešit exekuce tzv. dětských dlužníků
Zpět

KDU-ČSL prosadila oddlužení pro víc lidí, teď bude řešit exekuce tzv. dětských dlužníků

Přidáno 23. 1. 2019
Ilustrační foto
tisková zpráva

KDU-ČSL podpořila senátní a poté i ​sněmovní verzi novely insolvenčního zákona, na které se výrazně podílel lidovecký poslanec Marek Výborný - předseda sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Jak sám říká, změna zákona dá mnoha lidem šanci na oddlužení, a vrátí je tak do standardního života. "Především nám šlo o to, aby byl celý systém oddlužení jednodušší, výrazně zjednodušujeme vstup do osobního bankrotu. Vyřeší se složité splácení nemravných predátorských úvěrů, zlepší se postavení dlužníků seniorů a přednostně se bude muset dlužník splácet výživné," vyjmenoval Výborný, v čem jsou hlavní pozitiva přijaté novely. 

KDU-ČSL se nyní bude zabývat problematikou exekucí - chce prosadit balíček opatření, která také zlepší situaci dlužníků. "V první řadě nám jde především o změnu úpravy, podle které se dnes děti mohou velmi snadno dostat do dluhů, a ve chvíli, kdy je jim 18 let, na ně padne exekuce," vysvětluje Výborný. Podle statistik se tato situace týká až 8 tisíc dětí. Omezení by se netýkalo dluhů z úmyslných přestupků, trestných činů, provinění a obcházení daňových povinností.​ "Na druhou stranu, pokud si malé dítě nekoupí jízdenku, případně za něj rodiče v minulosti nezaplatili poplatek v knihovně - není fér, aby za několik let dluh mnohonásobně narostl a úderem osmnáctého roku přišli vymahači," dodal. 

Změny v systému exekucí 
V různých fázích legislativního procesu jsou také dvě další změny exekučního řádu. Hlavním pilířem obou návrhů je snaha o spojení exekucí vedených vůči jednomu dlužníku u jednoho exekutora. Návrh ministerstva spravedlnosti obsahuje pravidlo, podle kterého by všechny další exekuce vůči dlužníkovi byly postupovány exekutorovi, který vede exekuci první. Podle druhé novely z dílny Pirátů by klíčem k přidělování první exekuce (a dalších) byl automatizovaný výběr exekutora z území kraje, ve kterém má dlužník trvalý pobyt. Oba tyto koncepty však byly podrobeny značné kritice odborné veřejnosti, nejen ze strany exekutorů, soudců a zákonodárců, ale rovněž i zástupců dopravních podniků a Svazu měst a obcí. Oba návrhy také řešili účastníci odborného semináře, který uspořádal Marek Výborný 17. ledna v Poslanecké sněmovně. 

U poslaneckého návrhu řešící příslušnost exekutora v kraji podle trvalého pobytu dlužníka, řečníci upozorňovali na skutečnost, že i v rámci jednoho kraje jsou případy, kdy by povinný byl vzdálen od exekutora 150 km či 5 hodin cesty. Zástupci obcí, dopravních podniků a dalších věřitelských skupin následně připomínali nedůvodné omezení možnosti vymáhat své pohledávky například exekutorem, se kterým mají dlouhodobě dobré zkušenosti. Ať už bude postoupen do druhého čtení návrh Pirátů, nebo vlády, bude nezbytná jeho podstatná proměna prostřednictvím poslaneckých pozměňujících návrhů. Stěžejní roli, tak jako tomu bylo v případě insolvenčního zákona, bude hrát sněmovní podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení.

kategorie Tiskové zprávy