KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2019 KDU-ČSL prosadila, aby vláda do příštího pátku řekla, jak bude financovat sociální služby
Zpět

KDU-ČSL prosadila, aby vláda do příštího pátku řekla, jak bude financovat sociální služby

Přidáno 30. 5. 2019
Ilustrační foto
tisková zpráva

KDU-ČSL prosadila, aby předložila, jakým způsobem bude řešit nedofinancování sociálních služeb. Sněmovna přijala několik usnesení, kterými se musí ministři řídit. "Vláda, ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí dostaly uloženo, že do příštího pátku musí předložit návrh na dofinancování sociálních služeb na rok 2019 ve výši 2 miliardy korun. Musí nám sdělit, kde tyto peníze vezme a jak je dostane na kraje. Jsem rád, že jsme našli v Poslanecké sněmovně shodu," okomentoval předseda KDU-ČSL Marek Výborný. 

Přijatá usnesení poslaneckého klubu KDU-ČSL pro mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny PČR dne 29. 5. 2019
 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR:

1/ ukládá vládě, aby v termínu do 7. 6. 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2 miliardy Kč.

2/ vyzývá MPSV, aby v termínu do 25. 6. 2019 předložilo Výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve Výboru pro sociální politiku ukládá MPSV uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v ČR v dalších letech.

3/ vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby do 31. 8. 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 - domácí zdravotní péče a odbornosti 926 mobilní specializovaná paliativní péče od roku 2020 (v případě, že bude MZ ČR v důsledku nedohody v rámci tzv. dohodovacího řízení stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro tento segment péče pro r. 2020).

4/ vyzývá vládu, aby v termínu do 30. 9. 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách / valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb /.


kategorie Tiskové zprávy