KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2019 KDU-ČSL přichází s návrhem ústavní ochrany vody
Zpět

KDU-ČSL přichází s návrhem ústavní ochrany vody

Přidáno 11. 6. 2019
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Lidovci navrhují v době problematického sucha, které trápí nejen české zemědělce, ústavní ochranu vody. Vlivem změn životního prostředí způsobených lidskou činností i celkovou změnou klimatu, se dostává do popředí zájem na zachování podzemních a povrchových vod i úrodné půdy. „Nejedna civilizace už kvůli nedostatku vody zanikla,“ uvedl návrh místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík.

Jedná se o strategické a důležité veřejné statky a nenahraditelné složky trvale udržitelného hospodářství i rozvoje společnosti. Činnost společnosti bude muset reagovat na klimatické změny a přehodnotit stávající lidské zásahy do krajiny. Vodním zdrojem se rozumí povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo které mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka.

„Je nepochybné, že voda je nenahraditelnou surovinou, významnou pro hospodářský rozvoj společnosti a její samotnou existenci. Celosvětově je posilována její strategická a bezpečnostní hodnota. V extrémních případech může být její nedostatek příčinou rozsáhlých migračních vln,“ řekl předseda Marek Výborný.

Voda má vliv také na kvalitu půdy. Úrodná půda je nenahraditelným přírodním zdrojem. „Jasný je její význam pro zemědělskou výrobu a výživu obyvatelstva. Úbytek úrodné půdy a snižování její kvality je převážně důsledkem lidské činnosti, přičemž řada zásahů je nevratných, případně vratných v horizontu nejméně desítek let,“ dodal první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

„Je nesmírně důležité, jakou zemi tady zanecháme našim dětem,“ zmínil na závěr Výborný. 

Proč je ochrana vody důležitá:

  • Voda je nenahraditelnou surovinou

  • Voda je nedílnou součástí každodenního života

  • Voda je potřebná pro zemědělskou výrobu

  • Voda je potřebná pro existenci společnosti

  • Voda je potřebná pro půdu a její kvalitu


kategorie Tiskové zprávy