KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2019 KDU-ČSL přichází s balíčkem opatření v rámci důchodového systému
Zpět

KDU-ČSL přichází s balíčkem opatření v rámci důchodového systému

Přidáno 22. 3. 2019
Ilustrační foto
tisková zpráva

Podle lidovců je nutná zásadní změna důchodového systému. KDU-ČSL předkládá soubor opatření, který by usnadnil život pracujícím rodičům, studentům, lidem před důchodem nebo ovdovělým.

KDU-ČSL se dlouhodobě snaží změnit postoj společnosti vůči rodinám s dětmi. Nejvíce jsou rodiče znevýhodněni v rámci důchodového systému, který zároveň představuje nejvyšší odvodovou zátěž pro tyto rodiny. Na základě toho vznikl soubor osmi zásadních opatření, jenž reaguje na nedostatky v důchodovém systému.

V prvé řadě se KDU-ČSL zasazuje o změnu v oblasti nižších odvodů pro pracující rodiče, díky které by došlo ke značnému zlepšení finanční situace v rodinách s dětmi. Zůstalo by více peněz v rodině na vzdělání a zaopatření potomků. Toto opatření připravila KDU-ČSL už v rámci minulé koaliční vlády.

Lidovci usilují také o to, aby společnost byla více přátelská vůči ženám a rodině. Navrhují proto zvýšení důchodu o 500 korun pro matky za každé vychované dítě. Jedná se o rychlé dočasné řešení nespravedlivě nízkých důchodů matek. Zároveň chtějí zvýhodnit matky (obecně rodiče) při odchodu do důchodu za každé dítě o rok dříve. 

KDU-ČSL dále navrhuje umožnit oběma rodičům zkrácené úvazky nebo méně časově náročné zaměstnání bez dopadu na snížení důchodu. Oba rodiče by mohli vyloučit svůj příjem až do 10 let věku dítěte. Nyní může této možnosti využít jen jeden rodič, a to do věku 4 let nejmladšího dítěte.
 
Kromě pracujících rodičů myslí KDU-ČSL také na studenty na vysokých školách, kterým by se tak studium započítávalo do důchodu. Studium se hodnotí jako práce při takzvaném odloženém přijmu. Lidovci vidí v dosažení vyššího vzdělání přínos pro celou ekonomiku. Studium by se tak započítalo do náhradní doby pojištění, které platilo dříve.

V neposlední řadě chtějí lidovci zajistit pomoc ovdovělým, pro které požadují zvýšení vdovských a vdoveckých důchodů o 30 procent výměry a také jejich prodloužení z jednoho na pět let.

KDU-ČSL navrhuje: 

1. Nižší odvody pro pracující rodiče

2. Zvýšení důchodu o 500 korun za každé vychované dítě

3. Navýšení vdovských a vdoveckých důchodů; prodloužení délky pobírání

4. Zvýhodnění matek při dřívějším odchodu do důchodu

5. Zkrácené úvazky pro rodiče - stejný důchod

6. Započítání studia na vysoké škole jako náhradní doby pojištění

7. Snížená doba povinného pojištění na 10 let

8. Zkrácené úvazky před důchodem bez snížení důchodu

kategorie Tiskové zprávy