KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2018 Svědectví totalitních režimů a studentský summit. Proběhlo slavnostní předání Ceny evropského občana
Zpět

Svědectví totalitních režimů a studentský summit. Proběhlo slavnostní předání Ceny evropského občana

Přidáno 7. 9. 2018
Ilustrační foto
tisková zpráva

Cenu evropského občana, kterou udílí Evropský parlament, letos za Českou republiku získaly organizace Post Bellum a Pražský studentský summit. Na slavnostním setkání v Evropském domě dne 7. září převzali ocenění ředitel a zakladatel Post Bellum Mikuláš Kroupa a ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky Vlaďka Mušálková spolu se zástupcem hlavního koordinátora Pražského studentského summitu Františkem Novotným.


Ocenění každoročně uděluje Kancelář Ceny evropského občana, složená  z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností. Právo navrhovat kandidáty mají poslanci Evropského parlamentu. Každý poslanec může předložit jeden návrh a národní poroty pak seřadí nominace podle preferenčního pořadí. V české porotě letos zasedli Martina Dlabajová (ALDE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Miroslav Poche (S&D), Jiří Pospíšil (EPP), Pavel Svoboda (EPP), Jaromír Štětina (EPP) a Evžen Tošenovský (ECR).
 
Společným jmenovatelem letos oceněných projektů je orientace na mladé lidi a vzdělávací činnost. Nezisková organizace Post Bellum zaznamenává vzpomínky pamětníků 20. století a je realizátorem projektu www.pametnaroda.cz, nejrozsáhlejšího veřejně přístupného archivu orální historie v Evropě. Jedná se o sbírku osobních svědectví z období druhé světové války a totalitních režimů nacismu a komunismu v audio či audiovizuální podobě, doplněné dalšími podklady (fotografie, deníky a další archiválie). Důležitou součástí je zprostředkovávání tohoto svědectví veřejnosti. U žáků i studentů podporuje zájem o moderní dějiny i o vlastní kořeny prostřednictvím zážitkových workshopů i rozsáhlého vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Post Bellum na Cenu Evropského občana nominovala europoslankyně Michaela Šojdrová (EPP) s následujícím zdůvodněním: „Post Bellum nám pomáhá pochopit naši historii, a také naše společné evropské kořeny. Propojuje minulost se současností a varuje před zapomněním. Každé zaznamenané svědectví je obranou lidskosti, lidské důstojnosti a solidarity.“
 
Druhým oceněným projektem je Pražský studentský summit, pořádaný celoročně Asociací pro mezinárodní otázky (AMO). Mladým lidem dává možnost rozšiřovat si znalosti a schopnosti v různých oblastech. Přitom dlouhodobě vede studenty k větší participaci v občanské společnosti, kultivuje jejich projev a zlepšuje orientaci mladých lidí v mezinárodním politickém dění. Hlavní vzdělávací metodou Pražského studentského summitu je simulace činnosti mezinárodních organizací. Pražský studentský summit na Cenu Evropského občana nominoval europoslanec Tomáš Zdechovský (EPP), který při předávání ceny uvedl: „Podle mě má obrovský smysl podporovat mladé, zvláště ty, kteří se snaží, pracují na sobě a zajímají se o dění okolo sebe. Nominovat proto Pražský studentský summit pro mě bylo ctí i jasnou volbou.“
 
Cenou evropského občana ocenil v letošním roce Evropský parlament celkem 50 občanů a organizací z 26 členských států EU.
 
V loňském roce získali ocenění za Českou republiku dva nominovaní: humanitární organizace Charita ČR a mobilní hospic Strom života.
 
O Ceně evropského občana
 
Cenu evropského občana - CIVI EUROPAEO PRAEMIUM - uděluje Evropský parlament od roku 2008 za prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany i členskými státy, za zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za každodenní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty listiny základních práv EU.
 
Cenu mohou získat jednotlivci, skupiny, sdružení nebo organizace. 

kategorie Tiskové zprávy