KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2018 Senátoři za KDU-ČSL a nezávislí řeší praktické problémy lidí
Zpět

Senátoři za KDU-ČSL a nezávislí řeší praktické problémy lidí

Přidáno 4. 4. 2018
Ilustrační foto
tisková zpráva

Předseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Zdeněk Papoušek na dnešní tiskové konferenci senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí ocenil nedávnou studentskou iniciativu „Vyjdi ven“ a s ní spojenou petici za dodržování ústavních zvyklostí, k níž se připojilo již přibližně 45 000 studentů. „Rád jsem poděkoval studentům, že mají zájem o to, aby byla u nás dodržována ústavnost. Tato petice se na jednání našeho výboru setkala s vřelým ohlasem. Z úst všech přítomných senátorů zaznělo ocenění studentů za tuto jejich aktivitu a dohodli jsme se, že uspořádáme kulatý stůl v této záležitosti coby první krok, kde bude diskutována otázka dodržování ústavnosti právě v souvislosti se sestavováním vlády v současnosti a kde budou kromě zástupců petentů přizváni také odborníci na ústavní právo.“ Tento kulatý stůl se uskuteční již 24. dubna od 14:00 do 16:00 hodin.

Václav Hampl k vyhoštění ruských diplomatů
K řádnému dodržování ústavních kompetencí v případě nejvyšších ústavních činitelů ČR vyzvali i senátoři ve stanovisku k poslednímu jednání Evropské rady. Senátor Václav Hampl zdůraznil, že Senát Parlamentu ČR ocenil poměrně jednotný postoj států EU ohledně vyhoštění některých diplomatů Ruské federaci z několika členských zemí EU jakožto odvety za útok nervovým plynem v jihoanglickém městečku Salisbury. „Bylo by vysoce žádoucí, kdyby vrcholná politická reprezentace z České republiky v této věci vystupovala jednotným hlasem. V tom narážíme na to, že je nepřijatelné, aby prezident republiky v této věci veřejně úkoloval Bezpečnostní informační službu,“ řekl s poukazem na 128. usnesení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ze dne 3. dubna 2018.

Jitka Seitlová ke změně energetického zákona
Řešením praktických problémů občanů, ale v poněkud odlišné oblasti, se zabývá i senátorka Jitka Seitlová. Se skupinou dalších dvaceti senátorů navrhuje změnu energetického zákona, který má odstranit problémy těch, kteří mají na svých domech přípojku elektrického vedení. Pokud totiž budou chtít svoje obydlí zrekonstruovat nebo zbořit, musí nechat konzolu energetické sítě přeložit na jiné místo. S tím však souvisí vysoké finanční náklady, které mnohdy dosahují desetitisíců až statisíců korun. V praxi by jí navrhovaná změna měla odstranit povinnost vlastníků nemovitostí hradit náklady na přeložení, a to konkrétně v případech, ve kterých to není zjevně spravedlivé požadovat. Jak senátorka Seitlová dodala, jedná se sice v tomto případě o malou novelu, ale řešící velké problémy.

Miluše Horská okomentovala Akční plán EU na období 2017 až 2019
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská se v závěru tiskové konference věnovala komentáři k Akčnímu plánu EU na období 2017 až 2019 věnovaném boji proti rozdílům v odměňování žen a mužů. „Například na průměrnou mzdu v České republice si dosáhne pouze půlka mužů, ale pouze třetina žen. Ve srovnatelných povoláních jsou mzdové rozdíly mezi pohlavími 22 % a u vysokoškolsky vzdělaných je to až 28 %,“ uvedla. Je proto v tomto případě na místě „podpora od státu, třeba v oblasti zřizování dětských skupin, nebo zařazení pružné pracovní doby či sdílených pracovních úvazků. Je to problematika široká, která sluší křesťansko-demokratické politice a bude na nás, abychom apelovali, aby se změnilo to nepříznivé společenské klima, v němž je na ženy kladená během procesu návratu do práce velká společenská odpovědnost.“


kategorie Tiskové zprávy