KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2018 Postoj KDU-ČSL k Istanbulské úmluvě
Zpět

Postoj KDU-ČSL k Istanbulské úmluvě

Přidáno 24. 5. 2018
Ilustrační foto
tiskové prohlášení

KDU-ČSL se vyjadřuje kriticky k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva) již několik let. Cílem úmluvy je reagovat na vysoký výskyt domácího a genderově podmíněného násilí. Je třeba zdůraznit, že KDU-ČSL dlouhodobě odsuzuje všechny formy domácího násilí a jednoznačně podporuje rovnost příležitostí pro muže i ženy.


KDU-ČSL však důrazně odmítá takovou interpretaci Istanbulské úmluvy, která by podporovala genderovou ideologii - např. zpochybňování tradiční rodiny (založené na manželství muže a ženy) jejím označováním za „stereotypní pojímání rolí můžu a žen“ apod.
 
Domníváme se, že nikdo není schopen dát politické záruky, že Istanbulská úmluva nebude v průběhu času interpretována v neprospěch rodiny založené na vztahu jednoho muže a jedné ženy. 
 
Dále chybí záruka, že úmluva nebude sloužit jako záminka či legislativní opora (1) ke stírání autentických rozdílů mezi mužským a ženským pohlavím a k odstraňování pojmů otec a matka z vládní prorodinné politiky, (2) k zavádění předčasné a násilné sexualizace dětí ve školách prostřednictvím povinné výuky, (3) k pozvolné indoktrinaci právními prostředky na úkor občanské společnosti, (4) k umožnění adopce dětí homosexuálními páry, (5) k vytváření takového systému sociálně-právní ochrany dětí, který nepreferuje komplexní práci s rodinou a nerespektuje subsidiární roli státu k záležitostem rodiny, (5) ke znevažování mateřské role ve vztahu k profesní „kariéře“, apod.
 
Z těchto důvodů ministři za KDU-ČSL v minulé vládě nehlasovali pro ratifikaci této úmluvy. Ve Vládě ČR byla Istanbulská úmluva schválena hlasy ČSSD a ANO 2011. Stejně jako naši dnes už bývalí ministři ani poslanci za KDU-ČSL nebudou v Poslanecké sněmovně souhlasit s tím, aby ČR přistoupila k této úmluvě Rady Evropy. ​
 
Stanovisko KDU-ČSL je třeba uzavřít tím, že KDU-ČSL jasně hájí pohled na člověka jako na obraz Boží, který byl stvořen jako muž a žena. Odmítáme genderovou ideologii a hájíme lidskou důstojnost každého člověka. V minulosti jsme výrazně pomohli ke vzniku zákonné úpravy, která bojuje proti domácímu násilí, konkrétně jde o zákon na ochranu proti domácímu násilí. Nyní se problematice věnuje ve Sněmovně naše poslankyně Pavla Golasowská. 


kategorie Tiskové zprávy