KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2018 Pavla Golasowská /KDU-ČSL/: Domácí násilí musí řešit politici s odborníky. Do léta chci sestavit pra
Zpět

Pavla Golasowská /KDU-ČSL/: Domácí násilí musí řešit politici s odborníky. Do léta chci sestavit pracovní skupinu, která bude mít problematiku na starosti

Přidáno 11. 5. 2018
Ilustrační foto
tisková zpráva

Istanbulská úmluva a řešení domácího násilí - taková byla témata kulatého stolu, který se uskutečnil v pátek 11. května v Poslanecké sněmovně. I přesto, že účastníci zastávali na Istanbulskou úmluvu (Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí) a její ratifikaci rozdílné názory, na jednom se shodli - problematika domácího násilí si zaslouží větší pozornost nejen u neziskového sektoru, ale především u státu, politiků i odborníků.

"Jsem ráda, že i přes odlišné názory na ratifikaci Istanbulské úmluvy jsme se shodli na jednom - oblasti domácího násilí je potřeba se věnovat intenzivněji. Musíme diskuzi otevřít nejen politikům, ale i odborníkům, kteří se s řešením domácího násilí setkávají každý den," vysvětlila poslankyně KDU-ČSL Pavla Golasowská, která nad kulatým stolem převzala záštitu. "Určitě budu iniciátorkou sestavení pracovní skupiny, do léta chci mít seznam členů," dodala Golasowská. Podle ní je důležité, aby byli v pracovní skupině zástupci z řad poslanců i odborníků - například psychologové, právníci, pracovníci policejních orgánů i soudů.
K samotné Istanbulské úmluvě, kterou zatím Česká republika neratifikovala, je KDU-ČSL spíše kritická. Cílem dohody je reagovat na vysoký výskyt domácího a genderově podmíněného násilí. Je třeba zdůraznit, že KDU-ČSL dlouhodobě odsuzuje všechny formy domácího násilí a jednoznačně podporuje rovnost příležitostí pro muže i ženy. Zároveň ale lidovci upozorňují na to, že oblast domácího násilí už je velmi dobře řešena českou legislativou - a to v oblasti prevence i případných postihů. "Když toto nastavení ještě doplníme o skupinu, která bude na řešení domácího násilí dál pracovat a bude znát veškerá česká specifika, jež jsou pro ochranu před domácím násilím důležitá - tak je to ideální řešení," řekl předseda evropského výboru PS Ondřej Benešík.
"Istanbulská úmluva pro Českou republiku nepřináší do boje s domácím násilím nic nového, co by už stávající zákony neupravovaly. Naopak, přináší riziko podpory tzv. genderové ideologie - konkrétně třeba zpochybňování tradiční rodiny založené na manželství muže a ženy," sdělil Benešík. "Domníváme se, že nikdo není schopen dát politické záruky, že Istanbulská úmluva nebude v průběhu času interpretována v neprospěch rodiny," uzavřel.


kategorie Tiskové zprávy