KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2018 Marian Jurečka chce výhodnější půjčky pro podnikatele na venkově
Zpět

Marian Jurečka chce výhodnější půjčky pro podnikatele na venkově

Přidáno 24. 8. 2018
Ilustrační foto
tisková zpráva

První místopředseda KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka navrhuje, aby mohli podnikatelé ve znevýhodněných venkovských oblastech čerpat výhodnější půjčky. "Malí a střední podnikatelé hrají na vesnicích klíčovou roli. Přitom se ale lidé v malých obcích bojí zakládat vlastní firmy," upřesňuje. Program VENKOV má proto těmto podnikatelům usnadnit přístup k financování a zvýšit rozsah podnikatelských aktivit ve znevýhodněných oblastech.​


Co je program VENKOV?
Program podpory pro malé a střední podnikatele na provozovny na území obcí ve znevýhodněných venkovských oblastech. V rámci programu by bylo možno žádat o bezúročný zvýhodněný úvěr až do výše 5 milionů korun nebo finanční příspěvek ke splacení úvěru až do výše 280 000 korun, vyplácí se jednorázově. Program je v souladu s českou legislativou i legislativou EU.

Co je cílem programu?
V České republice klesá počet nejmenších obcí, i počet obyvatel, kteří v nich bydlí. Oproti tomu počet obyvatel žijících na venkově se zvyšuje. Častým důvodem nejmenších obcí jsou problémy s hledáním práce a ohrožení chudobou.  Mladí lidé z těchto oblastí se navíc bojí zakládat své vlastní firmy. Právě malí a střední podnikatelé hrají na vesnicích klíčovou roli. Program má těmto podnikatelům usnadnit přístup k financování a zvýšit rozsah podnikatelských aktivit ve znevýhodněných oblastech.

Kdo má podporu poskytovat?
Program by měla poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále ČMZRB), která je ze 100 % vlastněná státem.

Kdo může program čerpat?
Program je omezen na malé a střední podniky (jsou vymezeny EU a MMR – především podle počtu zaměstnanců). Z programu je vyloučen žadatel, který nemá oprávnění k podnikání na území ČR, nemůže pobírat podporu podle zákonů č. 253/2008 Sb., č. 182/2006 Sb., má nedoplatky vůči vybraným institucím nebo vlastním zaměstnancům, je v insolvenci apod., vyloučeni jsou žadatelé podnikající v zemědělství, rybolovu nebo výrobě a prodeji tabákových výrobků, uhelného a ocelářského průmyslu nebo v oblasti distribuce energie. Žádost není možné uplatnit na nákup pozemku ani přípravné práce.
 
Program je tedy určen například pro mnoho odvětví zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, údržbu vozidel, pohostinství, vědecké a technické činnosti, vzdělávání a zdravotní péči nebo pro oblast kultury.
O poskytnutí podpory rozhoduje ČMZRB, a to v závislosti na splnění výběrových kritérií.

Co program nabízí?
Zvýhodněný úvěr nebo jednorázový finanční příspěvek ke splácení úroku. Úvěr je do maximální výše 5 milionů korun bez úroku, se splatností až 7 let, přičemž odklad splátek jistiny je možný až o 24 měsíců. Intenzita veřejné podpory nesmí překročit následující hranici celkových výdajů:

malý podnik

     střední podnik

45 %

     35 %

 

 

Finanční příspěvek je možné čerpat až ve výši 280 000 korun, suma ale nesmí překročit 7 % úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu. Je vyplácen jednorázově. Mezi důležité podmínky patří to, že příjemce podpory musí již vyčerpat více než 50 % zvýhodněného úvěru. Intenzita veřejné podpory nesmí překročit:

malý podnik

     střední podnik

20 %

     10 %

 
Co když žadatel neplní podmínky programu?
V rámci sankcí je povinen jednorázově splatit úvěr, nebo vrátit finanční příspěvek. V případě prodlení se splacením dlužných částek se má počítat úrok z prodlení ve výši 9 % p. a. z dlužné částky.
 ​


kategorie Tiskové zprávy