KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2018 Komunální volby 2018
Zpět

Komunální volby 2018

Přidáno 20. 6. 2018
KDU-ČSL důvěřují stovky tisíc voličů, proto volí lidovce do svých zastupitelstev. Věří nám, že umíme dobře pečovat o lidi, o rozvoj měst i venkova. Že dobře hájíme zájmy lidí. Jsme nejsilnější celostátní stranou v komunální politice. KDU-ČSL má 300 starostů a přes 4 000 komunálních zastupitelů. Do letošních komunálních voleb jsme poslali 15 900 kandidátů, tj. 1 422 kandidátních listin včetně koaličních kandidátek.

Našimi prioritami jsou lepší podmínky pro rodiny a výchovu dětí, dostupné bydlení, kvalitnější školství, bezpečné obce a úcta ke krajině. Nikdy neslibujeme, co nemůžeme splnit, a vyhýbáme se populismu a levým i pravým extrémům. Program KDU-ČSL je programem pro silné střední vrstvy. Je programem zodpovědným a solidárním.
 

Priority komunální politiky KDU-ČSL   Volební programy v regionech   Informace o volbách

 

Priority komunální politiky KDU-ČSL

 • PODPORA RODIN

Uvědomujeme si, že rodina nese finanční zátěž naší společné budoucnosti, a proto považujeme za svou prioritu ji podpořit. Chceme rozšířit úspěšný model tzv. rodinných pasů. Pilotní projekt Rodinných pasů funguje již od roku 2006 v Jihomoravském kraji a postupně se přidaly i další kraje a města, která takto podporují rodinné rozpočty pomocí slev. Velmi nám záleží také na tom, aby senioři mohli vést plnohodnotný život ve všech oblastech, jako jsou kultura, vzdělávání, sport apod. Proto chceme přizpůsobit veřejné služby potřebám seniorů a soustavně podporovat pečovatelské a odlehčovací služby. Významnou pomocí mohou být zejména kontaktní místa pro seniory, neboli tzv. Senior pointy, které mají poskytovat informace a pomoc seniorům z oblasti právní, sociální, kulturní, finanční, zdravotní i bezpečnostní.

 • DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Dostupné bydlení podle KDU-ČSL spočívá ve vytvoření nabídky všeobecně dostupných bytů vybudovaných z nepotřebného majetku státu, krajů a měst. Tyto nevyužívané nemovitosti mnohdy končí v prodeji a naplno je na místo původního vlastníka využije někdo jiný. „Ubytovací potenciál" těchto nemovitostí (například obecních domů, starých továren nebo tzv. brownfieldů) je tak nulový. Developeři je často odkoupí za pár korun a vytvoří předražené byty. Proto se pro většinu obyvatel stává nové i nájemní bydlení nedostupným. KDU-ČSL proto přichází s projektem DOSTUPNÉHO BYDLENÍ. Více na www.dostupnebydlet.cz

 • KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

Rodiče musí mít co nejširší nabídku vzdělávání pro svoje děti, proto budeme podporovat různorodé směřování a specializace základních škol. Zřídíme nová místa ve školách a školkách tam, kde budou potřeba, například kvůli nové výstavbě nebo populačnímu boomu. Zřídíme bezpečná krátkodobá parkovací místa „kiss and ride“u škol, aby rodiče mohli své děti bezpečně dovézt a vyložit. Rozšíříme nabídku vzdělávacích programů pro talentované děti. Podpoříme miniškolky a dětské skupiny. Budeme také soustavně prosazovat rozvoj výchovy k uznání základních lidských hodnot, a to jednak pomocí rozšíření výuky etické výchovy na školách, popř. podporou organizací s výchovným posláním, např. skautů nebo mladých ochránců přírody.

 • ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ OBCE

Pro zdraví a bezpečnost našich obcí je potřeba především vyřešit dopravní problémy velkých měst a vystavět nová parkovací místa.  Budeme podporovat opatření, která zajistí bezpečnost a plynulost automobilového provozu. Zároveň je pro nás důležitá bezpečnost cyklistů, a proto chceme zřizovat nové cyklopruhy a také propojit realizované a nově budované cyklostezky. V mnoha obcích chceme revidovat smlouvy s poskytovateli úklidových prací; důslednou kontrolou zajistíme kvalitní úklid ulic včetně chodníků. Co se týče bezpečnosti, jsme přesvědčeni, že strážníci jsou v ulicích pro bezpečnost občana, nikoli pro pokuty. Oblasti, kde často dochází k problémům s veřejným pořádkem, musí být pod trvalým dohledem aktivních strážníků.

 • ÚCTA KE KRAJINĚ

Péče o krajinu a zodpovědný vztah k půdě patří k dlouhodobým prioritám KDU-ČSL. V mnoha obcích prosazujeme opatření proti suchu. Chceme zachytávat dešťovou vodu pomocí nádrží u bytových domů, které se využijí na závlahu zeleně, kropení ulic a podobné účely. Při budování parkovišť chceme postupovat technologií s umožněním vsaku dešťové vody přímo na místě. Na mnoha místech republiky se naši kandidáti zasazují o ochranu obcí před povodněmi. Prosazují výsadbu zeleně, která oddělí rušné silnice od bytové výsadby, aby zadržoval a prach a hluk. Tam, kde není možné sázet stromy, plánují vysadit keře. Chceme, aby se péče o zeleň přesunula blíže k lidem, kteří ji využívají, a lépe se tak dohlíželo na kvalitu péče.

Volební programy v regionech

Statutární město uskupení program/web
Brno samostatně
České Budějovice samostatně i v koalici -
SPOLEČNĚ PRO BUDĚJOVICE - LIDOVCI A TOP 09
 
Děčín koalice Změna pro Děčín (s TOP 09 a nestraníky)
Frýdek-Místek samostatně 
Havířov koalice KDU-ČSL + STAN -
SPOLEČNĚ PRO HAVÍŘOV
Hradec Králové Koalice pro Hradec -
KDU a nestraníci 
Chomutov koalice Pro Chomutov -
KDU a nestraníci
Jablonec nad Nisou koalice Společně pro Jablonec -
KDU a nestraníci
Jihlava samostatně
Karlovy Vary koalice Zvolitelní - 
KOALICE KDU-ČSL + STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ +
STRANA ZELENÝCH + UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ
Karviná KARVINSKAKOALICE.CZ - 
KDU-ČSL, ODS, TOP 09, COEXISTENTIA, S PODPOROU SOUKROMNÍKŮ
Kladno koalice Kladeňáci -
TOP 09, nestraníci, KDU, Piráti
Liberec Starostové pro Liberecký kraj -
SLK, TOP 09, KDU, nestraníci
Mladá Boleslav koalice se Zelenými
Olomouc samostatně
Opava samostatně
Ostrava koalice KDU-ČSL a nezávislí
Pardubice Koalice pro Pardubice - s TOP 09 a nestraníky
Plzeň koalice KDU-ČSL -
Pravá volba pro Plzeň
Praha Spojme síly pro Prahu - 
TOP 09 A STAROSTOVÉ (STAN) VE SPOLUPRÁCI S KDU-ČSL,
LES A DEMOKRATY JANA KASLA - SPOJENÉ SÍLY PRO PRAHU
Prostějov samostatně
Přerov KDU-ČSL a TOP 09
Teplice koalice Volba pro! Teplice - KDU, Zelené, TOP 09
Ústí nad Labem koalice TOP 09, KDU-ČSL A STAN

Informace k volbám

Termín konání komunálních voleb: 5. a 6. října 2018. 
Důležité informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitraZÁKON 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí (§ 20 -  § 22)Okrskové volební komise
 • podepisuje zmocněnec
 • do 4. září 2018 – delegování zástupců do okrskové volební komise (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)
Prohlášení kandidáta
 • přikládají se ke kandidátní listině
Kandidátní listina
 • „Název volební strany“ může být libovolný, např.: KDU-ČSL, KDU-ČSL s podporou STAN, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti, Za krásnější Česko atd.
 • „Název politických stran nebo politických hnutí“ musí být přesný název:
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 • u navržené strany kandidáta musí být také úplný název
 • zmocněnec a náhradník zmocněnce nesmí kandidovat a určí si ho místní organizace
 • zmocněnec nemusí mít usnesení MO a jiné pověření, že je zmocněncem
 • osoba oprávněná jednat jménem politické strany = okresní předseda, nebo tajemník
 • jako přílohu odevzdat s kandidátkou i prohlášení kandidáta
 • v případě zájmu můžete zaslat seznam kandidátů a krajský tajemník Vám sestaví kandidátní listinu z evidence členů

Kdo může podávat kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí
 • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice
 • nezávislí kandidáti
 • sdružení nezávislých kandidátů
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
 
Termíny kdy a kde se podávají kandidátní listiny:
Do 31. července do 16.00 hodin – podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (kterým je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 3 zákona o volbách).

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Záhlaví petice a  každá její další strana musí obsahovat.

 • název volební strany
 • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
 • rok konání voleb
 • vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru.
Počet podpisů na peticích musí být podle § 21 odst. 4 zákona č, 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.
Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb :

 • seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo, a
 • seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu
Náležitosti kandidátní listiny:
 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, jejich věk a pohlaví (Věk ke dni podání kandidátní listiny. Nabude-li účinnosti technická novela zákona č. 491/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 137/0 ) před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí, bude na kandidátní listině uveden věk ke druhému dni voleb, popř. ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni).
 •  povolání kandidátů
 • část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému pobytu (ne úplnou adresu, pouze obec nebo část obce)
 •  název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí ("bez politické příslušnosti")
 • pořadí kandidátů na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), není-li volební stranou nezávislý kandidát
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta
 •  podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem (politické strany, politického hnutí)  popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena
 • příloha – vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), a datum narození.
Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

Voličský průkaz
V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz mimo místo svého trvalého bydliště. Volit tak nemohou ani nemocní, vězni nebo ti, kteří pobývají v zahraničí.

Jak volit
Při komunálních volbách je možné stejně jako u parlamentních voleb udílet preferenční hlasy. Je tak možné zvolit stranu, případně kandidáty napříč různými stranami, ale i několik samostatných kandidátů a celou stranu. Konkrétně způsoby udílení preferenčních hlasů upravuje zákon č. 491/2001 Sb. § 34. Všechny kandidující subjekty jsou uvedené na jednom velkém hlasovacím lístku, který se následně po označení vloží do úřední obálky a vhodní do volební urny.